Gia Thịnh • 29-05-2020 17:02

Làm sao để khuyên mấy ông chủ quán đừng bán thịt chó nữa hả mọi người?

1 câu trả lời
Meo Meo 29/05/2020 17:03
Có một câu chuyện như thế này:Một doanh nhân tin vào Phật muốn mua cá để phóng sinh, vì vậy ông ta đã đến một vùng biển tìm 1 ngư dân.Ngư dân nói: “Ông mua cá, sau đó còn phải đi phóng sinh, như vậy thì phiền phức quá, để tôi giúp ông phóng sinh luôn cho rồi.”Ông doanh nhân này nghĩ một hồi rồi đồng ý.Ngư dân kia lại nói: “Ông xem xem, ông mua cá ở chỗ tôi, sau đó tôi lại đi phóng sinh lại càng thêm phiền phức, làm tội cả con cá. Chi bằng ông cứ đưa tiền cho tôi, đợi đến khi tôi bắt được cá rồi trực tiếp phóng sinh nó luôn thì tốt hơn.”Ông doanh nhân này lại nghĩ, cảm thấy để cá phải chịu nỗi đau khổ này cũng là 1 loại tội lỗi. Vì vậy lại tiếp tục đồng ý.Vị ngư dân lại đưa ra một đề nghị: “Ông xem tôi bắt được cá, xong lại thả nó đi, con cá nó cũng khổ lắm chứ. Chi bằng ông cứ đưa tiền cho tôi, tôi không đi bắt cá nữa. Như vậy là xong.”Vì vậy ông doanh nhân kia nuôi vị ngư dân hết đời.Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Không cần phải nói gì cả, chỉ cần bạn có tiền, chỉ cần nuôi ông chủ quán bán thịt chó hết đời là được. Cái gì? Không có tiền? Không có tiền thì dựa vào cái gì để người ta nghe bạn? Bạn vừa mở miệng thì người ta phải dẹp luôn thu nhập à?Bạn muốn người ta tự đập vỡ bát cơm của chính họ thì bạn phải đưa cho họ một bát cơm lớn hơn. Thế nhé.

Có một câu chuyện như thế này:

Một doanh nhân tin vào Phật muốn mua cá để phóng sinh, vì vậy ông ta đã đến một vùng biển tìm 1 ngư dân.

Ngư dân nói: “Ông mua cá, sau đó còn phải đi phóng sinh, như vậy thì phiền phức quá, để tôi giúp ông phóng sinh luôn cho rồi.”

Ông doanh nhân này nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Ngư dân kia lại nói: “Ông xem xem, ông mua cá ở chỗ tôi, sau đó tôi lại đi phóng sinh lại càng thêm phiền phức, làm tội cả con cá. Chi bằng ông cứ đưa tiền cho tôi, đợi đến khi tôi bắt được cá rồi trực tiếp phóng sinh nó luôn thì tốt hơn.”

Ông doanh nhân này lại nghĩ, cảm thấy để cá phải chịu nỗi đau khổ này cũng là 1 loại tội lỗi. Vì vậy lại tiếp tục đồng ý.

Vị ngư dân lại đưa ra một đề nghị: “Ông xem tôi bắt được cá, xong lại thả nó đi, con cá nó cũng khổ lắm chứ. Chi bằng ông cứ đưa tiền cho tôi, tôi không đi bắt cá nữa. Như vậy là xong.”

Vì vậy ông doanh nhân kia nuôi vị ngư dân hết đời.

Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Không cần phải nói gì cả, chỉ cần bạn có tiền, chỉ cần nuôi ông chủ quán bán thịt chó hết đời là được. 

Cái gì? Không có tiền? Không có tiền thì dựa vào cái gì để người ta nghe bạn? Bạn vừa mở miệng thì người ta phải dẹp luôn thu nhập à?

Bạn muốn người ta tự đập vỡ bát cơm của chính họ thì bạn phải đưa cho họ một bát cơm lớn hơn. Thế nhé.

2 50