Lịch sử là do người thắng viết lên, nhưng "sự thật" thì phải tự tìm hiểu thôi

Khánh Linh 19/04/2020 16:29

Người ta vẫn thường nghe câu "lịch sử do người thắng viết nên". Vậy mọi người có biết rằng các nhà sử học sẽ là những người được đào tạo bài bản về cách giải quyết các nguồn thông tin, cho dù nó có dùng để tuyên truyền hay không?

Chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi như "Vì sao người này lại viết thế này?""Họ đang không nói về điều gì, hay là đang nói tế nhị?" Đây quả thực là những câu hỏi khó, thậm chí đối với một nhà sử học rất rõ về vấn đề này. Tìm một câu trả lời mang tính khách quan là gần như không thể; một số nhà sử học sẽ cho rằng không thể thực hiện điều đó và việc tìm kiếm tính khách quan hoàn toàn là điều vô nghĩa.

Chính sử do kẻ thắng cuộc viết, Dã sử do kẻ thua cuộc viết, Huyền sử là của dân gian; còn Lịch sử là tổng hợp tất cả. Một số sẽ không đồng tình và nói rằng tính khách quan chỉ là một sự theo đuổi tương đối, họ cho rằng chúng ta có thể chấp nhận và nên chấp nhận câu trả lời chính xác nhất so với các câu trả lời tiềm năng. Đây là một vấn đề gây tranh cãi lớn.

Cuối cùng, bất kể quan điểm của bạn về tính khách quan trong lịch sử ra sao, bạn cần phải tự tìm hiểu, đào sâu hơn và bạn sẽ cần các câu hỏi tự phân tích của chính mình để biết được điều đó. Như mình, mình nhìn vào những con số và kết quả của sự việc để đánh giá chứ không quá nghe theo quan điểm hay góc nhìn của bất kỳ một tác giả nào về lịch sử.

Để giải quyết thắc mắc về "sự thật", bạn không thể dựa vào bất kỳ một nguồn thông tin bất kì nào để tìm hiểu một câu chuyện và rút ra bất kì loại "sự thật" nào cả. Bạn cần kết hợp tất cả các nguồn thông tin để tìm được "sự thật" đó!


Bình luận
Giang Nam 20/04/2020 01:05

Thắng cuộc thì ai chả có quyền

Mặc Ly 20/04/2020 10:53

Mình cũng thích tìm hiểu lịch sử theo nhiều góc cạnh, mỗi nơi sẽ có những sự thật được bóc trần khá thú zị

Thế 20/04/2020 21:48

mới có câu thắng làm vua thua làm giặc đó

Saa 30/08/2020 20:44

Bạn cần kết hợp tất cả các nguồn thông tin để tìm được "sự thật" đó!

Cộng đồng