traitimkhongtrongvang • 01-07-2020 11:09

Liệu có đất nước nào đủ rộng để chứa hết toàn bộ dân số thế giới hay không?

1 câu trả lời
Daisy Lee 01/07/2020 11:44
Đất nước mình không chắc, nhưng mà thành phố thì là có đó. Thực sự có một thành phố có thể chứa được hết toàn bộ dân số trên thế giới luôn.Tổng dân số trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 7.5 tỷ dân. Và tất nhiên, con số đó nghe có vẻ là khá khủng. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn dưới góc độ này, từng người một trong tổng số đó đứng kề vai nhau, thì họ có thể cùng nhau gói gọn được trong phạm vi là 500m2. Và đó cũng là số diện tích của thành phố Los Angeles tại Mỹ. Vậy nên, nếu tất cả chúng ta cùng đan tay đứng sát nhau, thì tất cả đều có thể diện kiến được toàn bộ dân số thế giới chỉ trong cùng một thành phố.Thế nhưng việc chúng ta có... di chuyển, thở được hay không thì cái đó mình không chắc. Nhưng thấy thì có vẻ là không rồi.

Đất nước mình không chắc, nhưng mà thành phố thì là có đó. Thực sự có một thành phố có thể chứa được hết toàn bộ dân số trên thế giới luôn.

Tổng dân số trên thế giới hiện nay có khoảng hơn 7.5 tỷ dân. Và tất nhiên, con số đó nghe có vẻ là khá khủng. 

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn dưới góc độ này, từng người một trong tổng số đó đứng kề vai nhau, thì họ có thể cùng nhau gói gọn được trong phạm vi là 500m2. 

Và đó cũng là số diện tích của thành phố Los Angeles tại Mỹ. Vậy nên, nếu tất cả chúng ta cùng đan tay đứng sát nhau, thì tất cả đều có thể diện kiến được toàn bộ dân số thế giới chỉ trong cùng một thành phố.

Thế nhưng việc chúng ta có... di chuyển, thở được hay không thì cái đó mình không chắc. Nhưng thấy thì có vẻ là không rồi.

1 76