Mẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻ

  • 28/07/2018 15:44

Những cặp đôi mới cưới luôn phài băn khoăn làm sao để xây được một ngôi nhà tiện nghi với diện tích đất ít và chi phí thấp? Thì đây là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn.

Dự án: Casa 

Địa điểm: Čunovo, Slovakia

Diện tích: 85 m2

Thiết kế: Peter Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

Hình ảnh: Peter Jurkovič

Loại hình: Nhà ở cấp 4 

+ Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ. Niên hạn sử dụng khoảng 30 năm

+ Tường bao và tường ngăn bằng gạch (11cm hoặc 22cm)

+ Mái ngói hoặc tấm lợp Fibro xi măng

Chi phí ước tính: ~ 600 triệu VND

Mẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻMẫu nhà cấp 4 nông thôn đơn giản với chi phí thấp cho những gia đình trẻ

 

Bình luận