traitimkhongtrongvang • 12-06-2020 20:02

Mấy người mà không biết đọc bản đồ khi đi xe, hay thậm chí là khi du lịch tới thành phố mới thì phải xoay sở kiểu gì nhỉ?

1 câu trả lời
Daisy Lee 12/06/2020 20:14
Dân mù đường mà còn không biết đọc bản đồ nữa thì thôi chắc là nên ngồi yên ở nhà cho khỏe đó. Bởi vì mấy người này lỡ đâu mà bị bắt cóc thì chắc chắn là không thấy đường về rồi.Chẳng hạn như khi xem map chỉ quẹo phải, nhưng mình thì lại quẹo trái. Đi một hồi mới biết nhầm, thì đành phải quay đầu lại, mà quay đầu lại thì phải xác định thêm một lần nữa, đó là quẹo trái hay... quẹo phải. Nó như một vòng lẩn quẩn vậy.Ngã ba đường, ngã tư đường thì vẫn thấy còn ổn chán. Mà xem bản đồ có mấy khúc ngã năm, ngã sáu, ngã bảy là coi như xác định chắc phải chạy lạc ít nhất là ba lần mới quẹo đúng ngã mà mình muốn.Đó là chưa kể đến, có một số ngã nó lại còn nằm san sát nhau, chạy gần đến đấy nhìn vào bản đồ cứ ngỡ là rẽ, nhưng thực ra thì lại chưa. Thế là phải... quay lại chỗ cũ một lần nữa.Không biết đọc bản đồ mà chạy xe, thì những địa chỉ quá dài như 24/43/57/12 thì chắc chắn là hướng rẽ vào "địa ngục" cho dân mù đọc đường. Rẽ vào hẻm tưởng đâu đã xong, thì phải mò ra thêm vài nhánh nhỏ trong hẻm nữa, mà nhánh nào thì cũng trông như nhánh nào, đến nỗi người biết đọc bản đồ nhìn còn không ra, thì người không biết đọc phải đi kiểu gì mới tới.Và tất nhiên, nếu đã không biết đọc bản đồ mà lạc ở ngoài đường, cách tốt nhất đó là cứ chạy một đoạn thì dừng lại để hỏi người lân cận. Có thể họ không chỉ được cho bạn tất cả, nhưng ít nhất cũng sẽ giúp bạn tìm được đường về nhà.Vậy nên, nếu không biết đọc bản đồ, thì cách giải quyết tốt nhất đó là tìm người yêu, tìm một đứa bạn rành đường là được.

Dân mù đường mà còn không biết đọc bản đồ nữa thì thôi chắc là nên ngồi yên ở nhà cho khỏe đó. Bởi vì mấy người này lỡ đâu mà bị bắt cóc thì chắc chắn là không thấy đường về rồi.

Chẳng hạn như khi xem map chỉ quẹo phải, nhưng mình thì lại quẹo trái. Đi một hồi mới biết nhầm, thì đành phải quay đầu lại, mà quay đầu lại thì phải xác định thêm một lần nữa, đó là quẹo trái hay... quẹo phải. Nó như một vòng lẩn quẩn vậy.

Ngã ba đường, ngã tư đường thì vẫn thấy còn ổn chán. Mà xem bản đồ có mấy khúc ngã năm, ngã sáu, ngã bảy là coi như xác định chắc phải chạy lạc ít nhất là ba lần mới quẹo đúng ngã mà mình muốn.

Đó là chưa kể đến, có một số ngã nó lại còn nằm san sát nhau, chạy gần đến đấy nhìn vào bản đồ cứ ngỡ là rẽ, nhưng thực ra thì lại chưa. Thế là phải... quay lại chỗ cũ một lần nữa.

Không biết đọc bản đồ mà chạy xe, thì những địa chỉ quá dài như 24/43/57/12 thì chắc chắn là hướng rẽ vào "địa ngục" cho dân mù đọc đường. Rẽ vào hẻm tưởng đâu đã xong, thì phải mò ra thêm vài nhánh nhỏ trong hẻm nữa, mà nhánh nào thì cũng trông như nhánh nào, đến nỗi người biết đọc bản đồ nhìn còn không ra, thì người không biết đọc phải đi kiểu gì mới tới.

Và tất nhiên, nếu đã không biết đọc bản đồ mà lạc ở ngoài đường, cách tốt nhất đó là cứ chạy một đoạn thì dừng lại để hỏi người lân cận. Có thể họ không chỉ được cho bạn tất cả, nhưng ít nhất cũng sẽ giúp bạn tìm được đường về nhà.

Vậy nên, nếu không biết đọc bản đồ, thì cách giải quyết tốt nhất đó là tìm người yêu, tìm một đứa bạn rành đường là được.

2 42