Kimm Dương • 23-01-2020 22:33

Mình có nên ở lại Hà Nội sau khi tốt nghiệp không nhỉ? Mình thấy mông lung về công việc tương lai quá.

1 câu trả lời
Thanh TùNg 11/04/2020 21:10

Ở đâu thuận lợi cho công việc tốt cho tương lai thì bạn ở

0 0