Mai Mai • 22-05-2020 22:07

Mọi người biết cách nào để biểu đạt cụm từ "anh yêu em" ở một mức độ khác cao cấp hơn không?

1 câu trả lời
Kiều Anh 22/05/2020 22:11
1. ᴸⁱᵛᵉ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ˡⁱᶠᵉ ᵐᵉᵉᵗ ˢˡᵒʷˡʸSống thật tốt, từ từ rồi sẽ gặp được nhau.2. ᴵ ʰᵒᵖᵉ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ʰᵉʳᵉ ᶠᵒʳ ᵐᵉHi vọng em đến đây là vì anh.3. ᴬʳᵒᵘⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵍᵃˡᵃˣʸ, ᵗʰᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ⁿᵒ ᵇʳⁱᵍʰᵗᵉʳ ˢᵗᵃʳˢ ᵗʰᵃⁿ ʸᵒᵘ.Trong vũ trụ này, không có ngôi sao nào sáng hơn em cả.4. cʳᵒˢˢ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳˢ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵗᵒ ᵐᵉᵉᵗ ʸᵒᵘʳ ᵇᵉᵗᵗᵉʳˢᵉˡᶠBăng qua những vì sao, vượt qua cả vầng trăng để đón tiếp một bản thân tốt hơn.5. ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃˢ ʷᵃʳᵐ ᵃˢ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿˢᵉᵗ ᵍˡᵒʷ.Em ấm áp như ánh hoàng hôn6. ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃˢ ʳᵒᵐᵃⁿᵗᶦᶜ ᵃˢ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳ⋅Em lãng mạn như những vì sao7. ᵀʰᵉ ᶠⁱʳˢᵗ ᵒⁿᵉ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇⁱᵍ ʷⁱⁿᵈ ᶜᵃᵐᵉ ʰᵒᵐᵉ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉNgoài kia gió lớn, về nhà với anh đi8. ʸᵒᵘ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ, ᴵ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ ʸᵒᵘEm bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em.9. ʸᵒᵘ ʷᵃˡᵏ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ / ᴵ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉ ᵇᵉʰⁱⁿᵈ ʸᵒᵘEm đi đằng trước. Anh nhất định sẽ ở phía sau em.10. ᴱᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ, ᵃˡˡ ʳᵉᵘⁿⁱᵒⁿˢ ᵃʳᵉ ʷᵒʳˢᵉ ᵗʰᵃⁿ ᶠⁱʳˢᵗ ᵉⁿᶜᵒᵘⁿᵗᵉʳˢ.Vạn vật trên thế giới này, tất cả mọi sự trùng phùng đều không bằng cuộc gặp gỡ đầu tiên.

1. ᴸⁱᵛᵉ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ˡⁱᶠᵉ ᵐᵉᵉᵗ ˢˡᵒʷˡʸ

Sống thật tốt, từ từ rồi sẽ gặp được nhau.

2. ᴵ ʰᵒᵖᵉ ʸᵒᵘ'ʳᵉ ʰᵉʳᵉ ᶠᵒʳ ᵐᵉ

Hi vọng em đến đây là vì anh.

3. ᴬʳᵒᵘⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵍᵃˡᵃˣʸ, ᵗʰᵉʳᵉ ᵃʳᵉ ⁿᵒ ᵇʳⁱᵍʰᵗᵉʳ ˢᵗᵃʳˢ ᵗʰᵃⁿ ʸᵒᵘ.

Trong vũ trụ này, không có ngôi sao nào sáng hơn em cả.

4. cʳᵒˢˢ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳˢ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ ᵗᵒ ᵐᵉᵉᵗ ʸᵒᵘʳ ᵇᵉᵗᵗᵉʳˢᵉˡᶠ

Băng qua những vì sao, vượt qua cả vầng trăng để đón tiếp một bản thân tốt hơn.

5. ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃˢ ʷᵃʳᵐ ᵃˢ ᵗʰᵉ ˢᵘⁿˢᵉᵗ ᵍˡᵒʷ.

Em ấm áp như ánh hoàng hôn

Valentine lãng mạn với 10 cách nói 'anh yêu em' | Việt Nam Mới

6. ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ᵃˢ ʳᵒᵐᵃⁿᵗᶦᶜ ᵃˢ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳ⋅

Em lãng mạn như những vì sao

7. ᵀʰᵉ ᶠⁱʳˢᵗ ᵒⁿᵉ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ᵇⁱᵍ ʷⁱⁿᵈ ᶜᵃᵐᵉ ʰᵒᵐᵉ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉ

Ngoài kia gió lớn, về nhà với anh đi

8. ʸᵒᵘ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ, ᴵ ᵖʳᵒᵗᵉᶜᵗ ʸᵒᵘ

Em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em.

9. ʸᵒᵘ ʷᵃˡᵏ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ / ᴵ ᵐᵘˢᵗ ᵇᵉ ᵇᵉʰⁱⁿᵈ ʸᵒᵘ

Em đi đằng trước. Anh nhất định sẽ ở phía sau em.

10. ᴱᵛᵉʳʸᵗʰⁱⁿᵍ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ, ᵃˡˡ ʳᵉᵘⁿⁱᵒⁿˢ ᵃʳᵉ ʷᵒʳˢᵉ ᵗʰᵃⁿ ᶠⁱʳˢᵗ ᵉⁿᶜᵒᵘⁿᵗᵉʳˢ.

Vạn vật trên thế giới này, tất cả mọi sự trùng phùng đều không bằng cuộc gặp gỡ đầu tiên.

4 41