Trinh Minh • 22-01-2021 12:05

Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

1 câu trả lời
Quang do minh 26/01/2021 13:15

Phòng 3, sư tử mà nhịn những 3 năm thì thành cái giống gì rồi?

 

0 0