Hồng Hạnh • 13-06-2020 23:29

Mùi cơ thể và mùi sữa từ cơ thể xuất phát từ đâu?

1 câu trả lời
Hoa la la 13/06/2020 23:31
Mùi cơ thể xuất phát từ dịch tiết ra từ tuyến bã nhờn của tuyến mồ hôi. Những chất tiết này không có mùi đặc biệt rõ rệt trong điều kiện vô trùng. Nhưng kết hợp với vi khuẩn trên cơ thể con người, dịch tiết tuyến tạo ra nhiều phân tử có mùi. Nơi càng ẩm ướt, càng có lợi cho sự sinh sản của vi khuẩn và mùi càng nặng.Một trong những thành phần quan trọng của mùi cơ thể con người là axit béo.Các axit béo này được phân loại thành các axit béo phân tử nhỏ, chẳng hạn như axit acetate propionate butyric, axit lactic, axit béo trọng lượng phân tử trung bình C6 - C10, axit béo cao phân tử C10 - C16.Tại sao tôi nên nói về axit béo, bởi vì axit béo cũng là một thành phần quan trọng của hương vị sữa. Nó cũng chứa các axit béo ở trên, và thậm chí chỉ cần axit lactic + axit butyric + axit caprylic + axit capric, thì cũng đã cảm nhận được mùi sữa rồi.Nếu sữa tiếp tục lên men, nó sẽ có tính axit hơn, và hàm lượng các phân tử axit béo trong mùi thơm cũng sẽ lớn hơn, và nó sẽ có mùi phô mai thối vì nồng độ axit béo đã tăng lên.Ngoài axit béo ra thì mùi cơ thể người còn được tạo thành từ ldehyd, rượu, ketone, este, chứa nitơ, hợp chất chứa lưu huỳnh v..vCác phân tử nhỏ của ketone sẽ làm cho mùi cơ thể có một chút “vị ngọt”, các đại phân tử este làm tăng mùi của dầu mỡ, nitơ và lưu huỳnh sẽ làm tăng thêm mùi hôi nhẹ của sữa tươi.Tuy nhiên mùi cơ thể còn dựa vào các nguyên tố ảnh hưởng khác như giới tính, tuổi tác, “loại người”, bệnh tật, thuốc thang v...v Mùi cơ thể trong thời gian ngắn có thể là do mồ hôi, nóng nực, có thể thay đổi bằng cách dùng các đồ dùng tỏa ra mùi thơm. Sự thay đổi mùi cơ thể trong thời gian dài hầu hết chúng bắt nguồn từ những thay đổi của vi khuẩn khiến cho sự trao đổi chất cũng bị ảnh hưởng theo.Một cặp vợ chồng ở với nhau lâu rồi sẽ có mùi cơ thể giống nhau.Tóm lại cùng với các hoạt động giao tiếp và tiếp xúc của con người, tuổi tác ngày càng tăng lên thì mùi cơ thể cũng có xu hướng xấu đi.

Mùi cơ thể xuất phát từ dịch tiết ra từ tuyến bã nhờn của tuyến mồ hôi. Những chất tiết này không có mùi đặc biệt rõ rệt trong điều kiện vô trùng. Nhưng kết hợp với vi khuẩn trên cơ thể con người, dịch tiết tuyến tạo ra nhiều phân tử có mùi. Nơi càng ẩm ướt, càng có lợi cho sự sinh sản của vi khuẩn và mùi càng nặng.

Một trong những thành phần quan trọng của mùi cơ thể con người là axit béo.

Các axit béo này được phân loại thành các axit béo phân tử nhỏ, chẳng hạn như axit acetate propionate butyric, axit lactic, axit béo trọng lượng phân tử trung bình C6 - C10, axit béo cao phân tử C10 - C16.

Tại sao tôi nên nói về axit béo, bởi vì axit béo cũng là một thành phần quan trọng của hương vị sữa. Nó cũng chứa các axit béo ở trên, và thậm chí chỉ cần axit lactic + axit butyric + axit caprylic + axit capric, thì cũng đã cảm nhận được mùi sữa rồi.

Top 5 mùi bodymist để cơ thể luôn thơm mát mùa hè

Nếu sữa tiếp tục lên men, nó sẽ có tính axit hơn, và hàm lượng các phân tử axit béo trong mùi thơm cũng sẽ lớn hơn, và nó sẽ có mùi phô mai thối vì nồng độ axit béo đã tăng lên.

Ngoài axit béo ra thì mùi cơ thể người còn được tạo thành từ ldehyd, rượu, ketone, este, chứa nitơ, hợp chất chứa lưu huỳnh v..v

Các phân tử nhỏ của ketone sẽ làm cho mùi cơ thể có một chút “vị ngọt”, các đại phân tử este làm tăng mùi của dầu mỡ, nitơ và lưu huỳnh sẽ làm tăng thêm mùi hôi nhẹ của sữa tươi.

Tuy nhiên mùi cơ thể còn dựa vào các nguyên tố ảnh hưởng khác như giới tính, tuổi tác, “loại người”, bệnh tật, thuốc thang v...v Mùi cơ thể trong thời gian ngắn có thể là do mồ hôi, nóng nực, có thể thay đổi bằng cách dùng các đồ dùng tỏa ra mùi thơm. Sự thay đổi mùi cơ thể trong thời gian dài hầu hết chúng bắt nguồn từ những thay đổi của vi khuẩn khiến cho sự trao đổi chất cũng bị ảnh hưởng theo.

Một cặp vợ chồng ở với nhau lâu rồi sẽ có mùi cơ thể giống nhau.

Tóm lại cùng với các hoạt động giao tiếp và tiếp xúc của con người, tuổi tác ngày càng tăng lên thì mùi cơ thể cũng có xu hướng xấu đi.

5 45