Nam giới muốn đoạt tuyệt với thuốc lá thì nên dùng những loại thực phẩm này

  • 27/04/2018 15:28

Theo các nghiên cứu, chọn một ngày đoạn tuyệt hẳn thuốc lá trong sáu tháng có tỉ lệ thành công cao hơn cai từ từ (22% so với 15,5%). Để tránh hội chứng cai thuốc lá, người bỏ thuốc lá nên dùng những thực phẩm sau.

Nam giới muốn đoạt tuyệt với thuốc lá thì nên dùng những loại thực phẩm này

Nam giới muốn đoạt tuyệt với thuốc lá thì nên dùng những loại thực phẩm này

Loading...

Bình luận

Tin liên quan

Loading...