Ngọc Nhi • 02-06-2020 14:50

Nếu bạn cắt tóc cho anh ấy, làm sạch anh ấy và cho anh ấy mặc quần áo đẹp, một người Neanderthal có thể đi bộ xuống phố mà không thu hút sự chú ý?

1 câu trả lời
Hạc Hiên 02/06/2020 14:50
Một bảo tàng ở Đức đã làm điều đó:Nếu bạn không chú ý nhiều, có lẽ bạn sẽ không chú ý đến anh ấy.Tuy nhiên nếu bạn chú ý, bạn sẽ có thể nhận ra anh ta tương đối dễ dàng. Một chút công bằng là anh ta thấp hơn một người đàn ông trung bình, nhưng như rộng hơn hoặc thậm chí rộng hơn, một khuôn mặt “góc cạnh” hơn. Anh ấy sẽ không giành chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp, nhưng anh ấy có thể đi dạo trên đường phố mà không bị chú ý quá nhiều.

Một bảo tàng ở Đức đã làm điều đó:

Nếu bạn không chú ý nhiều, có lẽ bạn sẽ không chú ý đến anh ấy.

Tuy nhiên nếu bạn chú ý, bạn sẽ có thể nhận ra anh ta tương đối dễ dàng. Một chút công bằng là anh ta thấp hơn một người đàn ông trung bình, nhưng như rộng hơn hoặc thậm chí rộng hơn, một khuôn mặt “góc cạnh” hơn. Anh ấy sẽ không giành chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp, nhưng anh ấy có thể đi dạo trên đường phố mà không bị chú ý quá nhiều.

10 43