Huỳnh Trần Duy An • 28-03-2021 21:52

Nếu bạn đang đi ngoài đường gặp 2 con ma, một com m đỏ và một con ma xanh, con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát mới chết. Làm cách nào đập hai phát chết cả hai con ma

1 câu trả lời
Kiều Kiều 06/04/2021 20:57
ez vãi... nhưng mình thì có 2 cách nghĩ:Một: Đập con ma xanh trước, con ma xanh chết. Con ma đỏ thấy thế sợ quá, sợ xanh mặt, thế là cũng thành con ma xanh, đập 1 phát nữa, chết luôn.Hai: 2 phát ở đây nó đâu nói mình chỉ được đập 1 tay, t đập 1 phát cả 2 tay 2 con, thế là con ma xanh chết. Đập phát thứ 2 thì ma đỏ chết... @@

ez vãi... nhưng mình thì có 2 cách nghĩ:

  • Một: Đập con ma xanh trước, con ma xanh chết. Con ma đỏ thấy thế sợ quá, sợ xanh mặt, thế là cũng thành con ma xanh, đập 1 phát nữa, chết luôn.


Hai: 2 phát ở đây nó đâu nói mình chỉ được đập 1 tay, t đập 1 phát cả 2 tay 2 con, thế là con ma xanh chết. Đập phát thứ 2 thì ma đỏ chết... @@

0 0