traitimkhongtrongvang • 26-05-2020 21:45

Nếu đặt một quả đào hư, có dấu hiệu thối vào cạnh những quả đào còn tươi mọng thì chuyện gì sẽ xảy ra?

1 câu trả lời
Hà Vy 26/05/2020 22:04
Tạm lấy ví dụ về việc đi chợ, chúng ta thường có xu hướng lựa chọn những quả ngon ngọt, tươi tốt nhất vì nó mang lại một cảm giác tươi ngon hơn những quả khác.Thế nhưng nếu vì một lý do nào đó, có một trái lại mau hư hại hơn những trái khác thì sao? Có lẽ lựa chọn ngay từ đầu của bạn sẽ là đào thải và vứt bỏ trái đó ngay lập tức.Còn nếu tiếp tục để trái đào hư hỏng đó ở gần những quả khác, dám chắc rằng nó sẽ nhanh chóng lan rộng đến các quả tươi tốt còn lại. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả rổ trái cây rồi cũng sẽ phải bị vứt đi, chẳng mảy may còn cơ hội nào để sử dụng.Điều này cũng giống như trong cuộc sống thực tại, liệu rằng khi chúng ta tiếp xúc với những người chỉ mang lại ảnh hưởng xấu, thì bản thân chúng ta sẽ ra sao?Có thể hiểu rằng, bất cứ ai dù được trau chuốt tốt về tinh thần, về tính cách và được nuôi dưỡng kỹ về tâm hồn, cũng khó tránh khỏi việc bị "quả đào hỏng" ấy làm cho thay đổi.Cụ thể hơn, liệu rằng bạn có dám chắc rằng một người luôn mang trong mình những năng lượng tích cực khi tiếp xúc với người chỉ mang trong mình những năng lượng tiêu cực sẽ chẳng bị hề hấn gì không?Tất nhiên, họ cũng sẽ dần trở nên giống như những quả đào như trên mà thôi. Chỉ có ngày một bị làm cho mòn đi, chứ chẳng thể nào trở nên tốt đẹp được.Vậy nên, việc trở thành người như thế nào, có lẽ là làm ở bản thân chúng ta. Chỉ chúng ta mới có quyền quyết định liệu mình sẽ loại bỏ ngay những thành phần xấu xí ấy khỏi cuộc sống, hay quyết định giữ lại chỉ vì nó có chút kỷ niệm gì với mình mà thôi!

Tạm lấy ví dụ về việc đi chợ, chúng ta thường có xu hướng lựa chọn những quả ngon ngọt, tươi tốt nhất vì nó mang lại một cảm giác tươi ngon hơn những quả khác.

Thế nhưng nếu vì một lý do nào đó, có một trái lại mau hư hại hơn những trái khác thì sao? Có lẽ lựa chọn ngay từ đầu của bạn sẽ là đào thải và vứt bỏ trái đó ngay lập tức.

Còn nếu tiếp tục để trái đào hư hỏng đó ở gần những quả khác, dám chắc rằng nó sẽ nhanh chóng lan rộng đến các quả tươi tốt còn lại. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả rổ trái cây rồi cũng sẽ phải bị vứt đi, chẳng mảy may còn cơ hội nào để sử dụng.

Điều này cũng giống như trong cuộc sống thực tại, liệu rằng khi chúng ta tiếp xúc với những người chỉ mang lại ảnh hưởng xấu, thì bản thân chúng ta sẽ ra sao?

Có thể hiểu rằng, bất cứ ai dù được trau chuốt tốt về tinh thần, về tính cách và được nuôi dưỡng kỹ về tâm hồn, cũng khó tránh khỏi việc bị "quả đào hỏng" ấy làm cho thay đổi.

Cụ thể hơn, liệu rằng bạn có dám chắc rằng một người luôn mang trong mình những năng lượng tích cực khi tiếp xúc với người chỉ mang trong mình những năng lượng tiêu cực sẽ chẳng bị hề hấn gì không?

Tất nhiên, họ cũng sẽ dần trở nên giống như những quả đào như trên mà thôi. Chỉ có ngày một bị làm cho mòn đi, chứ chẳng thể nào trở nên tốt đẹp được.

Vậy nên, việc trở thành người như thế nào, có lẽ là làm ở bản thân chúng ta. Chỉ chúng ta mới có quyền quyết định liệu mình sẽ loại bỏ ngay những thành phần xấu xí ấy khỏi cuộc sống, hay quyết định giữ lại chỉ vì nó có chút kỷ niệm gì với mình mà thôi!

2 41