Khang Võ • 06-01-2020 23:07

Nếu là Hà Lan các bạn có chọn yêu Ngạn không?

2 câu trả lời
Khang Võ 06/01/2020 23:16
Yêu chứ, vì Ngạn đẹp trai =)))
2 2
Đặng Long 27/07/2020 23:51

Mình nghĩ là có =)))

0 0