Nguyên Kha • 10-03-2020 15:19

Nghe nói nhóm nhà khoa học nữ phân lập thành công SARS-CoV-2 được xét trao Giải thưởng Kovalevskaia, không biết thực hư như thế nào? Nếu thật thì khâm phục bác chị ấy quá!

2 câu trả lời
Tim Tim 22/03/2020 19:56

Đỉnh của đỉnh, phụ nữ Việt Nam quả không khiến chúng ta thất vọng.

1 2
Yến Nhi 13/08/2020 22:30

trên TG này có siêu nhiều người giỏi luôn ấy

0 0