Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

  • 08/10/2018 13:54

Tính đến nay, show tuyển chọn nhà Mnet – "Produce 101" đã ra mắt 3 mùa giải, mang đến cho khán giả truyền hình những sân khấu mãn nhãn và tôn vinh những tài năng triển vọng của nền âm nhạc Hàn Quốc. Thông qua chương trình, các nhà sản xuất đã tìm ra những gương mặt hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một thần tượng tài sắc vẹn toàn. Vậy ai trong số hàng trăm thí sinh tham dự chương trình sẽ góp mặt trong danh sách này?

Jeon Somi

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Im Nayoung

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Joo Kyulkyung

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Kang Daniel

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Ong Seong Woo

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Hwang Min Hyun

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Kwon Eunbi

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Lee Kaeun

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Những viên ngọc quý tài sắc vẹn toàn cùng bước ra từ lò đào tạo 'Produce', đâu là viên sáng nhất?

Đã có tin đồn về Produce 101 mùa 4, hãy theo dõi Oh!Man để cập nhật nhé.

Nguồn:http://kenh14.vn/nhung-vien-ngoc-quy-tai-sac-ven-toan-cung-buoc-ra-tu-lo-dao-tao-produce-20181007183055624.chn

Bình luận