Phương Ly ngày càng đáng yêu quá thể, khiến anh em 'rầm rầm' vô nhận người yêu này!

  • 06/06/2018 15:25

Phương Ly siêu đáng yêu trong đồ Yukata ở Tokyo, khiến nhiều anh em coi là tình trong mộng.

Clip Phương Ly ngồi than không ai đưa đi chơi:

Một số hình ảnh:

Phương Ly ngày càng đáng yêu quá thể, khiến anh em 'rầm rầm' vô nhận người yêu này!

Phương Ly lườm vì không được đi chơi

Phương Ly ngày càng đáng yêu quá thể, khiến anh em 'rầm rầm' vô nhận người yêu này!

Phương Ly ngày càng đáng yêu quá thể, khiến anh em 'rầm rầm' vô nhận người yêu này!

Phương Ly mặc Yakata nhìn rất dịu dàng nết na

Phương Ly ngày càng đáng yêu quá thể, khiến anh em 'rầm rầm' vô nhận người yêu này!

Phương Ly ngày càng đáng yêu quá thể, khiến anh em 'rầm rầm' vô nhận người yêu này!

Giả bộ làm gương mặt hững hờ

 

 

Bình luận