sự xuất hiện của tôi không phải chỉ vì riêng 1 mình cậu • 30-03-2021 19:31

rõ ràng chất lỏng và không khí đều nở vì nhiệt , nếu sự co giãn vì nhiệt của không khí hoặc chất lỏng bị ngăn cản thì đều gây ra lực lớn , vậy sao khi làm nhiệt kế , người ta bịt chặt đầu của nhiệt kế rồi mà nó ko vỡ ra nhỉ ?

0 câu trả lời