Ngọc Nhi • 19-01-2021 17:43

Tại sao bàn phím máy tính lại có phím Windows?

1 câu trả lời
Bảo Nhi 19/01/2021 17:45
Khi tạo ra bàn phím này, ai đó ở Microsoft đã nghĩ ra ý tưởng thêm một phím Windows trên đó. Dần dần có thiết kế hai phím Windows phía bên phải và bên trái của phím Space như ngày nay.Phím Windows này được biết đến như một phím bấm để nâng cao tính năng các shortcut trong máy tính, cũng giống như phím Command trên Mac. Khi ấn riêng, phím Windows sẽ mở menu Start kể từ Windows 95 (ra đời gần một năm sau bàn phím công thái học trên). Khi kết hợp cùng các phím khác, phím Windows có thể thực hiện những tác vụ có liên quan đến hệ thống như mở File Explorer (Windows + E).Tuy nhiên, phím Windows khi đó không chỉ bị giới hạn trên các bàn phím công thái học. Microsoft đã tạo ra một bàn phím tiêu chuẩn có 104 phím. Với sự thành công của Windows 95, không một nhà sản xuất phần cứng nào muốn bị bỏ lại phía sau nên phím Windows đã có mặt trên các bàn phím từ đó tới bây giờ (trừ bàn phím của Mac).Cách thức marketing vô cùng thông minh này của Microsoft đã giúp thương hiệu để lại dấu ấn trên mọi bàn phím máy tính, xa hơn là xâm chiếm toàn bộ thị trường PC. Kể cả bạn có chạy hệ điều hành Linux thì trên bàn phím của bạn vẫn có khả năng có xuất hiện 1 hoặc 2 phím nhỏ có in logo Windows.

Khi tạo ra bàn phím này, ai đó ở Microsoft đã nghĩ ra ý tưởng thêm một phím Windows trên đó. Dần dần có thiết kế hai phím Windows phía bên phải và bên trái của phím Space như ngày nay.

Phím Windows này được biết đến như một phím bấm để nâng cao tính năng các shortcut trong máy tính, cũng giống như phím Command trên Mac. Khi ấn riêng, phím Windows sẽ mở menu Start kể từ Windows 95 (ra đời gần một năm sau bàn phím công thái học trên). Khi kết hợp cùng các phím khác, phím Windows có thể thực hiện những tác vụ có liên quan đến hệ thống như mở File Explorer (Windows + E).

Tuy nhiên, phím Windows khi đó không chỉ bị giới hạn trên các bàn phím công thái học. Microsoft đã tạo ra một bàn phím tiêu chuẩn có 104 phím. Với sự thành công của Windows 95, không một nhà sản xuất phần cứng nào muốn bị bỏ lại phía sau nên phím Windows đã có mặt trên các bàn phím từ đó tới bây giờ (trừ bàn phím của Mac).

Phím Windows xuất hiện trên mọi bàn phím thông thường

Cách thức marketing vô cùng thông minh này của Microsoft đã giúp thương hiệu để lại dấu ấn trên mọi bàn phím máy tính, xa hơn là xâm chiếm toàn bộ thị trường PC. Kể cả bạn có chạy hệ điều hành Linux thì trên bàn phím của bạn vẫn có khả năng có xuất hiện 1 hoặc 2 phím nhỏ có in logo Windows.

1 0