Tố Uyên • 28-07-2020 22:14

Tại sao bút sa thì gà chết?

9 câu trả lời
Anh Như 28/07/2020 22:31
Bút sa thì gà chết chắc hẳn là câu thành ngữ rất quen thuộc phải không nào. Và trong cuộc sống thường ngày ta cũng có hay đùa với nhau: “Cẩn thận không lại bút sa gà chết đấy nhá”. Vậy thì ý nghĩa thật sự của nó sẽ là gì?Theo mình được biết thì câu “Bút sa gà chết” là câu thành ngữ dân gian để ám chỉ về sự cẩn thận, khi làm một việc gì đó (ký kết, hợp tác,..) thì nên suy nghĩ cẩn trọng và tìm hiểu kỹ càng. Vì một khi đã đặt bút quyết định, mọi kết quả như thế nào thì cũng tự mình chịu trách nhiệm với những gì đã quyết.Câu thành ngữ là vậy, nhưng mà cây bút với con gà thì có liên quan gì ở đây nhỉ? Hmm, có liên quan đó nha, theo mình được biết thì như vậy nè.Theo tục lệ ngày xưa, khi người dân đến cửa quan để trình chuyện, xin nhờ vả lúc nào cũng phải có một chầu rượu và con gà thì may ra mới được việc. Người ta hài hước với nhau rằng, hễ ngòi bút của quan mà đặt xuống (Bút sa) một loại đơn từ nào đó thì y như rằng một con gà phải lên mâm (gà chết).Tương tự như trên, thời xưa không phải người dân nào cũng biết chữ, viết thơ từ gì thì phải tìm đến thầy nho. Cứ mỗi lần đến nhờ như vậy thì trả công, biếu bằng một con gà ăn lấy thảo.Theo hướng mê tín một chút, ngày xưa người dân hay quan niệm tin vào thần linh, có việc gì cũng mời thầy về cúng vái. Thầy bùa khi làm phép thường hay vẽ bùa lên giấy, và gia chủ cũng phải giết gà để phục vụ cho lễ cúng. Vậy là khi thầy đặt bút vẽ bùa là đồng nghĩa con gà cũng đã làm thịt để cúng mất rồi.Câu này nó có nghĩa như vậy đó mọi người ạ.

Bút sa thì gà chết chắc hẳn là câu thành ngữ rất quen thuộc phải không nào. Và trong cuộc sống thường ngày ta cũng có hay đùa với nhau: “Cẩn thận không lại bút sa gà chết đấy nhá”. Vậy thì ý nghĩa thật sự của nó sẽ là gì?

Theo mình được biết thì câu “Bút sa gà chết” là câu thành ngữ dân gian để ám chỉ về sự cẩn thận, khi làm một việc gì đó (ký kết, hợp tác,..) thì nên suy nghĩ cẩn trọng và tìm hiểu kỹ càng. Vì một khi đã đặt bút quyết định, mọi kết quả như thế nào thì cũng tự mình chịu trách nhiệm với những gì đã quyết.

Câu thành ngữ là vậy, nhưng mà cây bút với con gà thì có liên quan gì ở đây nhỉ? Hmm, có liên quan đó nha, theo mình được biết thì như vậy nè.

Theo tục lệ ngày xưa, khi người dân đến cửa quan để trình chuyện, xin nhờ vả lúc nào cũng phải có một chầu rượu và con gà thì may ra mới được việc. Người ta hài hước với nhau rằng, hễ ngòi bút của quan mà đặt xuống (Bút sa) một loại đơn từ nào đó thì y như rằng một con gà phải lên mâm (gà chết).

Tương tự như trên, thời xưa không phải người dân nào cũng biết chữ, viết thơ từ gì thì phải tìm đến thầy nho. Cứ mỗi lần đến nhờ như vậy thì trả công, biếu bằng một con gà ăn lấy thảo.

Theo hướng mê tín một chút, ngày xưa người dân hay quan niệm tin vào thần linh, có việc gì cũng mời thầy về cúng vái. Thầy bùa khi làm phép thường hay vẽ bùa lên giấy, và gia chủ cũng phải giết gà để phục vụ cho lễ cúng. Vậy là khi thầy đặt bút vẽ bùa là đồng nghĩa con gà cũng đã làm thịt để cúng mất rồi.

Câu này nó có nghĩa như vậy đó mọi người ạ.

19 45
Đường Đường 29/07/2020 16:54
Đây là một câu thành ngữ mang nghĩa bóng câu thành ngữ này cho rằng, khi đặt bút viết một câu gì thì ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã viết ra. ... “Vậy nên khi đã được lý trưởng đặt chữ ký, tức là bút sa, thì gà sẽ phải mang biếu, con gà sẽ bị giết thịt, gà chết. Con gà bị giết là do hậu quả của việc ký tên của ông lý trưởng đó 

Đây là một câu thành ngữ mang nghĩa bóng câu thành ngữ này cho rằng, khi đặt bút viết một câu gì thì ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã viết ra. ... “Vậy nên khi đã được lý trưởng đặt chữ ký, tức là bút sa, thì gà sẽ phải mang biếu, con gà sẽ bị giết thịt, gà chết. Con gà bị giết là do hậu quả của việc ký tên của ông lý trưởng đó 

2 7
Huệ Tí Tởn 29/07/2020 19:05
Mình nghe nói đây là câu thành ngữ được xuất phát từ thói quen, ở làng quê ngày xưa, trong sự tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp mình hoàn tất một thứ giấy tờ gì đó. Hoặc, cũng có thể hiểu là một hình thức hối lộ của dân làng, và ăn hối lộ của các viên chức làng xã.Khi người dân có việc phải ra làng xã xin chữ ký của lý trưởng, xã trưởng, thì phải có cái gì để biếu cho người đã ký giấy tờ cho mình, do ở vùng quê nên con gà thường là thứ đồ được dùng làm quà biếu, có thể là một con gà hay một cặp gà tùy theo sự quan trọng của giấy tờ xin ký.Vậy nên khi đã được lý trưởng đặt chữ ký, tức là bút sa, thì gà sẽ phải mang biếu, con gà sẽ bị giết thịt, gà chết. Con gà bị giết là do hậu quả của việc ký tên của ông lý trưởng. Chỉ một chữ ký nhưng đã lấy đi sinh mạng của con gà. 

Mình nghe nói đây là câu thành ngữ được xuất phát từ thói quen, ở làng quê ngày xưa, trong sự tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp mình hoàn tất một thứ giấy tờ gì đó. Hoặc, cũng có thể hiểu là một hình thức hối lộ của dân làng, và ăn hối lộ của các viên chức làng xã.
Khi người dân có việc phải ra làng xã xin chữ ký của lý trưởng, xã trưởng, thì phải có cái gì để biếu cho người đã ký giấy tờ cho mình, do ở vùng quê nên con gà thường là thứ đồ được dùng làm quà biếu, có thể là một con gà hay một cặp gà tùy theo sự quan trọng của giấy tờ xin ký.

Vậy nên khi đã được lý trưởng đặt chữ ký, tức là bút sa, thì gà sẽ phải mang biếu, con gà sẽ bị giết thịt, gà chết. Con gà bị giết là do hậu quả của việc ký tên của ông lý trưởng. Chỉ một chữ ký nhưng đã lấy đi sinh mạng của con gà. 

0 7
Bi Bi 29/07/2020 19:53
Người ta có nhiều ý nghĩa để nói về câu thành nghĩ này nhưng theo n hư mình biết còn dụng ý sâu xa của câu này là:Bút sa: không chỉ diễn tả một chữ ký, mà hiểu rộng ra là có thể là một câu văn, văn tự, giấy tờ,... tất cả những gì mà con người đã viết ra.Gà chết: không chỉ con gà mất đi sinh mạng, mà là tất cả những hậu quả sau này có thể phải chịu từ việc đặt bút viết ở ý câu trên.Ý cả câu thành ngữ này khuyên ta nên cẩn trọng mỗi khi đặt bút xuống viết một điều gì để tránh những cái không hay xảy ra, vì người viết ra sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái mà mình viết. Đặc biệt, "bút sa gà chết" là một lời nhắc nhở ta, khi ký kết bất kỳ một tờ hợp đồng nào thì phải đọc cho kỹ văn kiện đó trước khi đặt bút xuống ký để khỏi bị thiệt thòi quyền lợi và những hậu quả có thể phải gánh chịu.

Người ta có nhiều ý nghĩa để nói về câu thành nghĩ này nhưng theo n hư mình biết còn dụng ý sâu xa của câu này là:

Bút sa: không chỉ diễn tả một chữ ký, mà hiểu rộng ra là có thể là một câu văn, văn tự, giấy tờ,... tất cả những gì mà con người đã viết ra.
Gà chết: không chỉ con gà mất đi sinh mạng, mà là tất cả những hậu quả sau này có thể phải chịu từ việc đặt bút viết ở ý câu trên.

Ý cả câu thành ngữ này khuyên ta nên cẩn trọng mỗi khi đặt bút xuống viết một điều gì để tránh những cái không hay xảy ra, vì người viết ra sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái mà mình viết. Đặc biệt, "bút sa gà chết" là một lời nhắc nhở ta, khi ký kết bất kỳ một tờ hợp đồng nào thì phải đọc cho kỹ văn kiện đó trước khi đặt bút xuống ký để khỏi bị thiệt thòi quyền lợi và những hậu quả có thể phải gánh chịu.

0 7
Sa Hà 29/07/2020 20:53
Có nhiều cách giải thích về câu thành ngữ này, ngoài những cách giải thích của các bạn ra thì mình còn có cách giải thích về nguồn gốc của câu này: - Thời xưa, đầu bút được làm từ lông gà, nên phải giết gà thì mới có lông để làm bút viết.- Hoặc có người nói rằng khi thầy bùa được mời đến nhà để cúng vái thần linh, trước hết thầy bùa phải vẽ bùa (bút sa), sau đó gia chủ phải giết gà (gà chết) để cho thầy bùa cúng vái.- Ngày xưa, người dân quê ít học cho nên muốn viết đơn từ gì thì mướn mấy nho sinh viết giùm (bút sa), và trả công bằng một con gà (gà chết).- Cũng có ý kiến cho rằng cho 2 từ Bút sa và Gà chết trùng âm (a), nên được ghép với nhau nói cho xuôi tai.- ...v.v..

Có nhiều cách giải thích về câu thành ngữ này, ngoài những cách giải thích của các bạn ra thì mình còn có cách giải thích về nguồn gốc của câu này: 

- Thời xưa, đầu bút được làm từ lông gà, nên phải giết gà thì mới có lông để làm bút viết.
- Hoặc có người nói rằng khi thầy bùa được mời đến nhà để cúng vái thần linh, trước hết thầy bùa phải vẽ bùa (bút sa), sau đó gia chủ phải giết gà (gà chết) để cho thầy bùa cúng vái.
- Ngày xưa, người dân quê ít học cho nên muốn viết đơn từ gì thì mướn mấy nho sinh viết giùm (bút sa), và trả công bằng một con gà (gà chết).
- Cũng có ý kiến cho rằng cho 2 từ Bút sa và Gà chết trùng âm (a), nên được ghép với nhau nói cho xuôi tai.
- ...
v.v..

0 7
Siu Nhân 30/07/2020 02:19
câu thành ngữ này dạng như tượng trưng cho trắc nhiệm và thái độ làm việc của chúng ta ấy, khi mà chúng ta đã quyết định một điều gì rồi đặt bút viết cho nó, xác nhận kí tên rồi thì sẽ không thể nào thay đổi được tình hình, các bạn có thấy ai kí tên xong rồi đi xóa đi chưa??

câu thành ngữ này dạng như tượng trưng cho trắc nhiệm và thái độ làm việc của chúng ta ấy, khi mà chúng ta đã quyết định một điều gì rồi đặt bút viết cho nó, xác nhận kí tên rồi thì sẽ không thể nào thay đổi được tình hình, các bạn có thấy ai kí tên xong rồi đi xóa đi chưa??

0 0
Tuyết Tuyết 30/07/2020 18:42
Có người cho rằng, thời xưa đầu bút được làm từ lông gà nên phải giết gà thì mới có lông để làm bút viết. Nhưng mà giải thích này mình không khả quan cho lắm vì lông gà làm bút thường rất ít. Chắc thấy trên phim cổ trang hay cầm cọng lông để viết =)))

Có người cho rằng, thời xưa đầu bút được làm từ lông gà nên phải giết gà thì mới có lông để làm bút viết. Nhưng mà giải thích này mình không khả quan cho lắm vì lông gà làm bút thường rất ít. Chắc thấy trên phim cổ trang hay cầm cọng lông để viết =)))

0 3
Ngọc Nữ 30/07/2020 23:12
Mình thấy nhiều bạn giải thích cũng đúng đấy, gì thời xưa không phải người dân nào cũng biết chữ, viết thơ từ gì thì phải tìm đến thầy nho. Cứ mỗi lần đến nhờ như vậy thì trả công, biếu bằng một con gà ăn lấy thảo.

Mình thấy nhiều bạn giải thích cũng đúng đấy, gì thời xưa không phải người dân nào cũng biết chữ, viết thơ từ gì thì phải tìm đến thầy nho. Cứ mỗi lần đến nhờ như vậy thì trả công, biếu bằng một con gà ăn lấy thảo.

0 2
BoBo 31/07/2020 23:28
Đây là một câu thành ngữ mang nghĩa bóng câu thành ngữ này cho rằng, khi đặt bút viết một câu gì thì ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã viết ra, đã xác định đặt bút xuống thì phải chịu trách nhiệm với nó, bởi vậy lơ mơ bị dụ kí kí viết viết cái gì là tiêu luôn

Đây là một câu thành ngữ mang nghĩa bóng câu thành ngữ này cho rằng, khi đặt bút viết một câu gì thì ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình đã viết ra, đã xác định đặt bút xuống thì phải chịu trách nhiệm với nó, bởi vậy lơ mơ bị dụ kí kí viết viết cái gì là tiêu luôn

0 0