Hoàng Anh • 17-06-2020 19:54

Tại sao có nhiều người tâm trí trưởng thành khá muộn?

1 câu trả lời
Mai Mai 17/06/2020 19:55
1, Lúc sinh ra gia đình rất hạnh phúc, bị người nhà bảo vệ quá mức, môi trường trưởng thành rất “sạch”, từ nhỏ ít khi thấy những mặt tối tăm của xã hội, những việc tự bản thân trải qua không nhiều, không thể khiến cho bản thân tự suy xét nhiều sự việc.2. Trải đời còn quá ít, những nhận thức đối với thế giới và xã hội đa phần là được những người bên cạnh chỉ cho, kinh nghiệm và suy đoán của bản thân đối với quy luật vận hành của sự việc, không biết gì về những quy tắc nhân tình thế sự trong xã hội.3. Kiến thức không nhiều, ít đọc sách, không thể hình thành được tam quan cho bản thân và cái khung để xử lý công việc cũng như đối nhân xử thế.4. Không đủ nhạy cảm với môi trường xung quanh, thiếu sự quan sát, không thích suy nghĩ, tư duy cứng nhắc.5. Về bản chất thì chỉ có 1 chữ: lười, lười bước ra khỏi vùng thoải mái của bản thân để đi trải nghiệm, học tập những điều mới, đối với tất cả mọi thứ đều làm 1 cách qua loa, không có tâm, luôn cho rằng đây là 1 việc vặt, cái này không có tác dụng, sợ cái nọ cái kia, việc làm không xong thì đi đổ lỗi, oán trời trách người.6. Giao tiếp rất hẹp, chỉ tiếp cận với những người mình thích. Khi cảm thấy không thích hợp với bản thân đầu tiên là sẽ có cái nhìn phiến diện và sau đó là nếu trốn tránh được thì sẽ trốn tránh. Hẹp hòi đóng kín bản thân, không chủ động giao tiếp với người khác.7. Thiếu một vài năng lực cơ bản quan trọng, ví dụ như thiếu năng lực nhận biết người khác, khả năng giao tiếp, năng lực xử lý những sự việc và quan hệ phức tạp vân vân. Và những việc này không thể lúc sinh ra đã có sẵn, cần phải nỗ lực đi học hỏi, trải nghiệm, trong cuộc sống hàng ngày cũng phải luyện tập rồi dần dần mới lắng xuống. Những kinh nghiệm của tôi bảo tôi rằng, đừng lười biếng, những điều này chính là những môn học bắt buộc trong cuộc đời. Nếu bây giờ bạn không chịu học hành thì sau này thế giới bên ngoài cũng ép buộc bạn phải học thôi. Nhưng sự khác nhau giữa sự chủ động và bị động rất lớn. Sự bị động sẽ khiến cho cái giá mà bạn bỏ ra rất đắt và rất thảm đấy.

1, Lúc sinh ra gia đình rất hạnh phúc, bị người nhà bảo vệ quá mức, môi trường trưởng thành rất “sạch”, từ nhỏ ít khi thấy những mặt tối tăm của xã hội, những việc tự bản thân trải qua không nhiều, không thể khiến cho bản thân tự suy xét nhiều sự việc.

2. Trải đời còn quá ít, những nhận thức đối với thế giới và xã hội đa phần là được những người bên cạnh chỉ cho, kinh nghiệm và suy đoán của bản thân đối với quy luật vận hành của sự việc, không biết gì về những quy tắc nhân tình thế sự trong xã hội.

3. Kiến thức không nhiều, ít đọc sách, không thể hình thành được tam quan cho bản thân và cái khung để xử lý công việc cũng như đối nhân xử thế.

4. Không đủ nhạy cảm với môi trường xung quanh, thiếu sự quan sát, không thích suy nghĩ, tư duy cứng nhắc.

Điều khiển tâm trí của bạn

5. Về bản chất thì chỉ có 1 chữ: lười, lười bước ra khỏi vùng thoải mái của bản thân để đi trải nghiệm, học tập những điều mới, đối với tất cả mọi thứ đều làm 1 cách qua loa, không có tâm, luôn cho rằng đây là 1 việc vặt, cái này không có tác dụng, sợ cái nọ cái kia, việc làm không xong thì đi đổ lỗi, oán trời trách người.

6. Giao tiếp rất hẹp, chỉ tiếp cận với những người mình thích. Khi cảm thấy không thích hợp với bản thân đầu tiên là sẽ có cái nhìn phiến diện và sau đó là nếu trốn tránh được thì sẽ trốn tránh. Hẹp hòi đóng kín bản thân, không chủ động giao tiếp với người khác.

7. Thiếu một vài năng lực cơ bản quan trọng, ví dụ như thiếu năng lực nhận biết người khác, khả năng giao tiếp, năng lực xử lý những sự việc và quan hệ phức tạp vân vân. Và những việc này không thể lúc sinh ra đã có sẵn, cần phải nỗ lực đi học hỏi, trải nghiệm, trong cuộc sống hàng ngày cũng phải luyện tập rồi dần dần mới lắng xuống. Những kinh nghiệm của tôi bảo tôi rằng, đừng lười biếng, những điều này chính là những môn học bắt buộc trong cuộc đời. Nếu bây giờ bạn không chịu học hành thì sau này thế giới bên ngoài cũng ép buộc bạn phải học thôi. Nhưng sự khác nhau giữa sự chủ động và bị động rất lớn. Sự bị động sẽ khiến cho cái giá mà bạn bỏ ra rất đắt và rất thảm đấy.

1 57