ruan xiang • 25-09-2020 16:30

Tại Sao Đại Tây Dương Và Thái Bình Dương Không Trộn Lẫn?

6 câu trả lời
shuixin ba 25/09/2020 16:34
Tại sao Thái Bình Dương và Đại Tây Dương không thể hòa quyện với nhau? Các nhà khoa học đã giải thích rằng, trên bề mặt, dường như không có sự khác biệt giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ngoại trừ khu vực và phân bố. Trong suy nghĩ của nhiều người, vật liệu chính cấu thành đại dương là nước biển và nước ở các vùng khác nhau sẽ có thể hòa trộn với nhau.Tuy nhiên tính chất của các biển và đại dương là khác nhau chính vì thế đôi lúc chúng không thể hòa vào nhau. Trước hết, địa mạo của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là khác nhau, đó là một trong những lý do tại sao hai đại dương không thể hợp nhất.Thứ hai, độ mặn bên trong của hai đại dương là khác nhau và hai vùng có độ mặn khác nhau rất khó trộn lẫn. Cuối cùng, lý do cho việc không thể hòa trộn Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có thể là lượng mưa, sự di chuyển của địa chất, v.v.Nhiều người nghĩ rằng thật đáng tiếc khi không thể hợp hai đại dương thành một, nhưng trên thực tế nếu hai đại dương không thể hòa hợp đó mới là chuyện tốt, vì khi đó chúng ta sẽ có những ranh giới biển tự nhiên tuyệt đẹp như vùng biển trắng đen, ranh giới của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và thử nghĩ mà xem nếu tất cả các vùng biển đều có thể hòa quyện vào nhau thì trái đất sẽ thế nào?

Tại sao Thái Bình Dương và Đại Tây Dương không thể hòa quyện với nhau? Các nhà khoa học đã giải thích rằng, trên bề mặt, dường như không có sự khác biệt giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ngoại trừ khu vực và phân bố. Trong suy nghĩ của nhiều người, vật liệu chính cấu thành đại dương là nước biển và nước ở các vùng khác nhau sẽ có thể hòa trộn với nhau.

Tuy nhiên tính chất của các biển và đại dương là khác nhau chính vì thế đôi lúc chúng không thể hòa vào nhau. Trước hết, địa mạo của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là khác nhau, đó là một trong những lý do tại sao hai đại dương không thể hợp nhất.

Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi? -  KhoaHoc.tv

Thứ hai, độ mặn bên trong của hai đại dương là khác nhau và hai vùng có độ mặn khác nhau rất khó trộn lẫn. Cuối cùng, lý do cho việc không thể hòa trộn Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có thể là lượng mưa, sự di chuyển của địa chất, v.v.

Nhiều người nghĩ rằng thật đáng tiếc khi không thể hợp hai đại dương thành một, nhưng trên thực tế nếu hai đại dương không thể hòa hợp đó mới là chuyện tốt, vì khi đó chúng ta sẽ có những ranh giới biển tự nhiên tuyệt đẹp như vùng biển trắng đen, ranh giới của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương và thử nghĩ mà xem nếu tất cả các vùng biển đều có thể hòa quyện vào nhau thì trái đất sẽ thế nào?

9 24
Thúy Vy 25/09/2020 19:12
Khi nhìn vào bản đồ, nhiều người có thể cho rằng các vùng biển là một khối thống nhất. Chúng chỉ được phân thành các đại dương để đặt tên. Nhưng ít ai biết rằng, giữa các đại dương cũng có những ranh giới rất sống động.Thật vậy, đến với khu vực là nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, du khách chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh giữa chúng có sự phân ranh giới rõ rệt. Dường như có một "bức tường" vô hình tồn tại, ngăn nước của hai đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt.Vùng nước giao nhau giữa hai đại dương không chịu hòa lẫn.Điều gì khiến cho nước giữa chúng không thể hòa làm một?Thực ra đó là do cấu tạo nước của hai đại dương này khác nhau. Nhìn từ trên cao, du khách có thể thấy chúng không giống nhau chút nào. Nước của Thái Bình Dương có độ mặn, thành phần, mật độ và cấu trúc hóa học khác so với đại dương còn lại.

Khi nhìn vào bản đồ, nhiều người có thể cho rằng các vùng biển là một khối thống nhất. Chúng chỉ được phân thành các đại dương để đặt tên. Nhưng ít ai biết rằng, giữa các đại dương cũng có những ranh giới rất sống động.

Thật vậy, đến với khu vực là nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, du khách chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh giữa chúng có sự phân ranh giới rõ rệt. Dường như có một "bức tường" vô hình tồn tại, ngăn nước của hai đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt.

Vùng nước giao nhau giữa hai đại dương không chịu hòa lẫn.

Điều gì khiến cho nước giữa chúng không thể hòa làm một?

Thực ra đó là do cấu tạo nước của hai đại dương này khác nhau. Nhìn từ trên cao, du khách có thể thấy chúng không giống nhau chút nào. Nước của Thái Bình Dương có độ mặn, thành phần, mật độ và cấu trúc hóa học khác so với đại dương còn lại.

4 0
Khánh Chi 25/09/2020 19:35
độ mặn bên trong của hai đại dương là khác nhau và hai vùng có độ mặn khác nhau rất khó trộn lẫn. Cuối cùng, lý do cho việc không thể hòa trộn Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có thể là lượng mưa, sự di chuyển của địa chất, v.v.Nhiều người nghĩ rằng thật đáng tiếc khi không thể hợp hai đại dương thành một, nhưng trên thực tế nếu hai đại dương không thể hòa hợp đó mới là chuyện tốt, vì khi đó chúng ta sẽ có những ranh giới biển tự nhiên tuyệt đẹp như vùng biển trắng đen

độ mặn bên trong của hai đại dương là khác nhau và hai vùng có độ mặn khác nhau rất khó trộn lẫn. Cuối cùng, lý do cho việc không thể hòa trộn Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có thể là lượng mưa, sự di chuyển của địa chất, v.v.

Nhiều người nghĩ rằng thật đáng tiếc khi không thể hợp hai đại dương thành một, nhưng trên thực tế nếu hai đại dương không thể hòa hợp đó mới là chuyện tốt, vì khi đó chúng ta sẽ có những ranh giới biển tự nhiên tuyệt đẹp như vùng biển trắng đen

0 0
Ngọc Mai 26/09/2020 20:41
Thực ra đó là do cấu tạo nước của hai đại dương này khác nhau. Nhìn từ trên cao, du khách có thể thấy chúng không giống nhau chút nào. Nước của Thái Bình Dương có độ mặn, thành phần, mật độ và cấu trúc hóa học khác so với đại dương còn lại.

Thực ra đó là do cấu tạo nước của hai đại dương này khác nhau. Nhìn từ trên cao, du khách có thể thấy chúng không giống nhau chút nào. Nước của Thái Bình Dương có độ mặn, thành phần, mật độ và cấu trúc hóa học khác so với đại dương còn lại.

Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi? -  KhoaHoc.tv
1 0
Hoàng Huyền 26/09/2020 20:56

nhìn vậy thôi chứ nó là vùng nước khác nhau á, chứ nếu trộn lẫn thì gọi là ĐTD hoặc TDB luôn chứ phân chia ra làm chi đúng hong

0 0
Huyền My 27/09/2020 10:02
Dường như có một "bức tường" vô hình tồn tại, ngăn nước của hai đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt 2 đại dương đó á

Dường như có một "bức tường" vô hình tồn tại, ngăn nước của hai đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt 2 đại dương đó á

0 0