Anh Dũng • 03-10-2020 21:55

Tại sao Hắc Bạch Vô Thường dù pháp lực kém hơn nhưng vẫn kéo được Ngộ Không xuống âm phủ?

2 câu trả lời
Hiền Nhi 03/10/2020 21:57
Tôn Ngộ Không thực chất cũng chỉ là một con khỉ bình thường bản chất động vật nhưng hơn giống loài là hắn biết Đạo pháp, năm đó Bồ Đề Tổ Sư không hề dạy Ngộ Không thuật trường sinh, mà chỉ truyền cho Ngộ Không Đạo thuật. Chính vậy, chuyện Hắc Bạch Vô Thường bắt được cũng là lẽ bình thường.Thực chất ngay khi Bồ Đề Tổ Sư đặt tên cho Tôn Ngộ Không thì cái tên Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Khi biết được số mệnh của Ngộ Không sắp kết thúc, Bồ Đề Tổ Sư đã lập tức đuổi Ngộ Không đi, cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc tới mình. Vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của Địa Phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện. Sinh tử xác thực là thuộc về quá trình mà người tu luyện phải vượt qua. Thạch Hầu thiên tư cực cao, theo Tổ sư Bồ Đề học được bản lĩnh cao cường, lại có Pháp bảo là Định Hải Thần Châm, từ đó sở hữu năng lực thoát khỏi sự quản lý của các thần tầng thứ thấp tại Địa Phủ.Nhưng dù cho bản lĩnh của Tôn Ngộ Không lúc đó có thể nói là thần thông quảng đại nhưng không phải là vô địch trong Tam Giới. Địa Phủ có rất nhiều cao thủ lợi hại, nên dựa vào bản lĩnh của Ngộ Không thực chất không thể dễ dàng náo loạn Địa Phủ.Có thể thấy việc Ngộ Không có thể dễ dàng đại náo Địa Phủ còn có một nguyên nhân khác.

Tôn Ngộ Không thực chất cũng chỉ là một con khỉ bình thường bản chất động vật nhưng hơn giống loài là hắn biết Đạo pháp, năm đó Bồ Đề Tổ Sư không hề dạy Ngộ Không thuật trường sinh, mà chỉ truyền cho Ngộ Không Đạo thuật. Chính vậy, chuyện Hắc Bạch Vô Thường bắt được cũng là lẽ bình thường.

Pháp lực không bằng tại sao Hắc Bạch Vô Thường vẫn kéo được Ngộ Không xuống âm phủ? - Ảnh 2.

Thực chất ngay khi Bồ Đề Tổ Sư đặt tên cho Tôn Ngộ Không thì cái tên Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Khi biết được số mệnh của Ngộ Không sắp kết thúc, Bồ Đề Tổ Sư đã lập tức đuổi Ngộ Không đi, cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc tới mình. Vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của Địa Phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện.
 

Sinh tử xác thực là thuộc về quá trình mà người tu luyện phải vượt qua. Thạch Hầu thiên tư cực cao, theo Tổ sư Bồ Đề học được bản lĩnh cao cường, lại có Pháp bảo là Định Hải Thần Châm, từ đó sở hữu năng lực thoát khỏi sự quản lý của các thần tầng thứ thấp tại Địa Phủ.

Nhưng dù cho bản lĩnh của Tôn Ngộ Không lúc đó có thể nói là thần thông quảng đại nhưng không phải là vô địch trong Tam Giới. Địa Phủ có rất nhiều cao thủ lợi hại, nên dựa vào bản lĩnh của Ngộ Không thực chất không thể dễ dàng náo loạn Địa Phủ.

Có thể thấy việc Ngộ Không có thể dễ dàng đại náo Địa Phủ còn có một nguyên nhân khác.

2 28
Hạ Nhi 03/10/2020 22:04
Thực chất ngay khi Bồ Đề Tổ Sư đặt tên cho Tôn Ngộ Không thì cái tên Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Khi biết được số mệnh của Ngộ Không sắp kết thúc, Bồ Đề Tổ Sư đã lập tức đuổi Ngộ Không đi, cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc tới mình. Vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của Địa Phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện. Sinh tử xác thực là thuộc về quá trình mà người tu luyện phải vượt qua. Thạch Hầu thiên tư cực cao, theo Tổ sư Bồ Đề học được bản lĩnh cao cường, lại có Pháp bảo là Định Hải Thần Châm, từ đó sở hữu năng lực thoát khỏi sự quản lý của các thần tầng thứ thấp tại Địa Phủ.Nhưng dù cho bản lĩnh của Tôn Ngộ Không lúc đó có thể nói là thần thông quảng đại nhưng không phải là vô địch trong Tam Giới. Địa Phủ có rất nhiều cao thủ lợi hại, nên dựa vào bản lĩnh của Ngộ Không thực chất không thể dễ dàng náo loạn Địa Phủ.

Thực chất ngay khi Bồ Đề Tổ Sư đặt tên cho Tôn Ngộ Không thì cái tên Tôn Ngộ Không sẽ xuất hiện trong sổ sinh tử của Diêm Vương. Khi biết được số mệnh của Ngộ Không sắp kết thúc, Bồ Đề Tổ Sư đã lập tức đuổi Ngộ Không đi, cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc tới mình. Vì ông hiểu với tính tình của Ngộ Không, khi bị người của Địa Phủ bắt đi, dựa vào đạo thuật học được của mình, Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ phản kháng, làm kinh động tam giới, khó tránh khỏi lôi kéo ông vào chuyện.
 

Sinh tử xác thực là thuộc về quá trình mà người tu luyện phải vượt qua. Thạch Hầu thiên tư cực cao, theo Tổ sư Bồ Đề học được bản lĩnh cao cường, lại có Pháp bảo là Định Hải Thần Châm, từ đó sở hữu năng lực thoát khỏi sự quản lý của các thần tầng thứ thấp tại Địa Phủ.

Nhưng dù cho bản lĩnh của Tôn Ngộ Không lúc đó có thể nói là thần thông quảng đại nhưng không phải là vô địch trong Tam Giới. Địa Phủ có rất nhiều cao thủ lợi hại, nên dựa vào bản lĩnh của Ngộ Không thực chất không thể dễ dàng náo loạn Địa Phủ.

0 0