Hoa la la • 26-06-2020 22:02

Tại sao hầu hết các loài động vật đều tiến hóa có 2 mắt thay vì chỉ có 1?

1 câu trả lời
Đạn 26/06/2020 22:06
Để hiểu vấn đề này một cách dễ dàng hơn thì bạn hãy cố thử tưởng tượng ra một con nhện thông minh giống như loài sinh vật trong Harry Potter và có thể nghĩ đến con người.Con nhện này sẽ tự hỏi tại sao con người chỉ có 2 mắt. Nhện thường có tới tận 8 mắt.Và không chỉ có những có nhện này mới có nhiều hơn 2 mắt đâu. Con sứa này có tận 24 mắt.Tuatara có 3 con mắt, mặc dù con mắt này rất nhỏ và cũng không có tác dụng gì cho lắm.Một con ễnh ương cũng có chiếc mắt thứ 3 khá nhỏ.Con cá này cũng có 3 con mắt đó.Chim chỉ có 2 nhãn cầu, nhưng chúng có 2 hố mắt, nên chúng có thể nhìn rõ 2 hướng cùng 1 lúc. Một vài động vật có vú, như cừu, cũng có hai hố mắt.Con người chỉ có 2 mắt nhưng lại có 2 hệ thống thị giác. Chúng ta sử dụng tầm nhìn scotopic vào ban đêm, và tầm nhìn photopic vào ban ngày. Hệ thống scotopic sử dụng một loại tế bào gọi là que trong khi hệ thống photopic sử dụng một loại tế bào rất khác gọi là tế bào hình nón. Và chỉ có hệ thống photopic mới có thể làm mọi thứ trở nên chi tiết hơn. Đây cũng chính là lý do mà chúng ta không thể nhìn rõ vào buổi tối.Vậy tại sao chúng ta lại có 2 mắt thay vì 1?Cơ thể của chúng ta dựa trên 1 “thiết kế” đối xứng 2 mặt. Vì vậy nhiều cơ quan của chúng ta cũng sẽ có 2 “mặt” đối xứng. Nhưng vẫn có 1 số cơ quan của chúng ta không đối xứng như gan, dạ dày, lá lách, v.v Vì vậy có thể tố tiên của chúng ta đã tiến hóa với chỉ 1 con mắt. Tôi nghi ngờ số lượng nhãn cầu của chúng ta có thể là một tai nạn của lịch sử tiến hóa?

Để hiểu vấn đề này một cách dễ dàng hơn thì bạn hãy cố thử tưởng tượng ra một con nhện thông minh giống như loài sinh vật trong Harry Potter và có thể nghĩ đến con người.

Con nhện này sẽ tự hỏi tại sao con người chỉ có 2 mắt. Nhện thường có tới tận 8 mắt.

Và không chỉ có những có nhện này mới có nhiều hơn 2 mắt đâu. Con sứa này có tận 24 mắt.

Tuatara có 3 con mắt, mặc dù con mắt này rất nhỏ và cũng không có tác dụng gì cho lắm.

Một con ễnh ương cũng có chiếc mắt thứ 3 khá nhỏ.

Con cá này cũng có 3 con mắt đó.

Chim chỉ có 2 nhãn cầu, nhưng chúng có 2 hố mắt, nên chúng có thể nhìn rõ 2 hướng cùng 1 lúc. Một vài động vật có vú, như cừu, cũng có hai hố mắt.

Con người chỉ có 2 mắt nhưng lại có 2 hệ thống thị giác. Chúng ta sử dụng tầm nhìn scotopic vào ban đêm, và tầm nhìn photopic vào ban ngày. Hệ thống scotopic sử dụng một loại tế bào gọi là que trong khi hệ thống photopic sử dụng một loại tế bào rất khác gọi là tế bào hình nón. Và chỉ có hệ thống photopic mới có thể làm mọi thứ trở nên chi tiết hơn. Đây cũng chính là lý do mà chúng ta không thể nhìn rõ vào buổi tối.

Vậy tại sao chúng ta lại có 2 mắt thay vì 1?

Cơ thể của chúng ta dựa trên 1 “thiết kế” đối xứng 2 mặt. Vì vậy nhiều cơ quan của chúng ta cũng sẽ có 2 “mặt” đối xứng. Nhưng vẫn có 1 số cơ quan của chúng ta không đối xứng như gan, dạ dày, lá lách, v.v Vì vậy có thể tố tiên của chúng ta đã tiến hóa với chỉ 1 con mắt. Tôi nghi ngờ số lượng nhãn cầu của chúng ta có thể là một tai nạn của lịch sử tiến hóa?

1 63