Gia Thịnh • 12-06-2020 18:49

Tại sao khi vua biết được ai là gian thần nhưng lại không trừ khử tên gian thần kia luôn?

1 câu trả lời
Hồng Hạnh 12/06/2020 18:50
1, Một đại thần trước khi mở miệng hoặc hành động chúng ta không thể nào chắc chắn được đây là gian thần hay trung thần. Hiện tượng này gọi là đại thần của Schrödinger.2. Một đại thần và một trung thần khi xuất hiện cùng nhau mà không thể không đấu đá. Đây chính là nguyên tắc xung khắc đại thần thời phong kiến.3. Một gian thần lúc ở trên triều đình, khi mà mọi cặp mắt đều chăm chú nhỉn sẽ kêu gọi Hoàng đế loại bỏ cái ác để hiện ra bản chất của 1 trung thần. Còn những lúc mà không ai chú ý sẽ lộ nguyên hình của 1 kẻ gian thần. Hiện tượng này gọi là sự hai mặt của trung gian thần đối với triều đình.4. Nếu bạn lo sợ triều đình có gian thần, vậy thì chắc chắn sẽ có gian thần. Đây chính là định luật gian thần của Murphy.5. Khi các điều kiện khác không thay đổi, cùng với quyền lực của gian thần ngày càng tăng thì mức độ hài lòng của hắn cũng sẽ ngày càng giảm đi. Đây gọi là quy luật đệ giảm cận biên của gian thần.6. Những tên gian thần tép riu thường sẽ thay đổi theo bản năng thành những tên đại gian thần, chứ không thể từ 1 đại gian thần trở thành 1 tên gian thần tép riu mà không sinh ra các ảnh hưởng khác. Đây là định luật thứ 2 của “thần lực học”.7. Chọn tùy ý một đại thần, hắn cùng lúc ở trong 2 trạng thái trung và gian thần, bạn sẽ không có cách nào để chắc chắn được hắn thuộc loại trạng thái nào trừ khi hắn hành động hoặc mở miệng. Lúc trong tay hắn có cả quân đội, hắn sẽ thể hiện ra 1 mặt của đại gian thần. Khi uy thế và quyền lực đơn lập, hắn sẽ thể hiện ra một mặt của 1 tên tiểu gian thần. 8. Hai tên gian thần cách nhau khoảng cách xa xôi. Một kẻ kêu gọi phát động đảo chính tạo phản, một tên gian thần kia sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng và cũng sẽ có xu hướng tạo phản9. “Trung thần” sẽ luôn cảm thấy khắp thế gian đều là “gian thần”. Đây gọi là tổng hợp trung thần bị bức hại vọng tưởng.10. Lúc 1 tên gian thần chiếm phần lớn xã hội , chế độ xã hội sẽ do gian thần quyết định. Mỗi trung thần đều là lawtaker. Đây chính là giả thuyết “thị trường cạnh tranh hoàn toàn” của gian thần.11. Khi kẻ đầu sỏ trong đám gian thần tạo phản thì sẽ khiến tất cả những kẻ gian thần trong nội bộ mô phỏng bắt chước theo hành vi của tên đầu sỏ là sẽ bắt đầu tạo phản.Ngoài ra còn có 1 điều để giải thích cho việc tại sao hoàng đế lại không giết ngay gian thần mặc dù biết rõ hắn là kẻ ác. Tôi lấy 1 ví dụ thực tế như này:Lúc bạn đi học, nhưng bạn lại không muốn đến trường, không muốn làm bài tập, bố của bạn liền cho bạn 3 triệu tiền tiêu vặt, đưa bạn đi chơi, mua điện thoại cho bạn. Mẹ của bạn thì đánh bạn, bắt phải phải học hành đàng hoàng. Bạn cảm thấy ai đối xử với bạn tốt hơn? Bạn nói với tôi là gian thần? Nhưng đó là tri kỷ, thân tín mà tôi đối xử chân thành , là “túi tiền” của tôi, là người hiểu tôi nhất, là tể tướng mà tôi ngưỡng mộ nhất. Cái gì mà Bao Chửng, Bao Thanh Thiên chứ? Hôm nay giết em trai của tôi, mai lại trử khử luôn cả hoàng cung. Quả là 1 kẻ xấu xa.

1, Một đại thần trước khi mở miệng hoặc hành động chúng ta không thể nào chắc chắn được đây là gian thần hay trung thần. Hiện tượng này gọi là đại thần của Schrödinger.

2. Một đại thần và một trung thần khi xuất hiện cùng nhau mà không thể không đấu đá. Đây chính là nguyên tắc xung khắc đại thần thời phong kiến.

3. Một gian thần lúc ở trên triều đình, khi mà mọi cặp mắt đều chăm chú nhỉn sẽ kêu gọi Hoàng đế loại bỏ cái ác để hiện ra bản chất của 1 trung thần. Còn những lúc mà không ai chú ý sẽ lộ nguyên hình của 1 kẻ gian thần. Hiện tượng này gọi là sự hai mặt của trung gian thần đối với triều đình.

4. Nếu bạn lo sợ triều đình có gian thần, vậy thì chắc chắn sẽ có gian thần. Đây chính là định luật gian thần của Murphy.

5. Khi các điều kiện khác không thay đổi, cùng với quyền lực của gian thần ngày càng tăng thì mức độ hài lòng của hắn cũng sẽ ngày càng giảm đi. Đây gọi là quy luật đệ giảm cận biên của gian thần.

6. Những tên gian thần tép riu thường sẽ thay đổi theo bản năng thành những tên đại gian thần, chứ không thể từ 1 đại gian thần trở thành 1 tên gian thần tép riu mà không sinh ra các ảnh hưởng khác. Đây là định luật thứ 2 của “thần lực học”.

7. Chọn tùy ý một đại thần, hắn cùng lúc ở trong 2 trạng thái trung và gian thần, bạn sẽ không có cách nào để chắc chắn được hắn thuộc loại trạng thái nào trừ khi hắn hành động hoặc mở miệng. Lúc trong tay hắn có cả quân đội, hắn sẽ thể hiện ra 1 mặt của đại gian thần. Khi uy thế và quyền lực đơn lập, hắn sẽ thể hiện ra một mặt của 1 tên tiểu gian thần. 

Sau hơn 20 năm, 'đại gian thần Hoà Thân' giờ ra sao? | Giải trí ...

8. Hai tên gian thần cách nhau khoảng cách xa xôi. Một kẻ kêu gọi phát động đảo chính tạo phản, một tên gian thần kia sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng và cũng sẽ có xu hướng tạo phản

9. “Trung thần” sẽ luôn cảm thấy khắp thế gian đều là “gian thần”. Đây gọi là tổng hợp trung thần bị bức hại vọng tưởng.

10. Lúc 1 tên gian thần chiếm phần lớn xã hội , chế độ xã hội sẽ do gian thần quyết định. Mỗi trung thần đều là lawtaker. Đây chính là giả thuyết “thị trường cạnh tranh hoàn toàn” của gian thần.

11. Khi kẻ đầu sỏ trong đám gian thần tạo phản thì sẽ khiến tất cả những kẻ gian thần trong nội bộ mô phỏng bắt chước theo hành vi của tên đầu sỏ là sẽ bắt đầu tạo phản.

Ngoài ra còn có 1 điều để giải thích cho việc tại sao hoàng đế lại không giết ngay gian thần mặc dù biết rõ hắn là kẻ ác. Tôi lấy 1 ví dụ thực tế như này:

Lúc bạn đi học, nhưng bạn lại không muốn đến trường, không muốn làm bài tập, bố của bạn liền cho bạn 3 triệu tiền tiêu vặt, đưa bạn đi chơi, mua điện thoại cho bạn. Mẹ của bạn thì đánh bạn, bắt phải phải học hành đàng hoàng.

 Bạn cảm thấy ai đối xử với bạn tốt hơn? 

Bạn nói với tôi là gian thần? Nhưng đó là tri kỷ, thân tín mà tôi đối xử chân thành , là “túi tiền” của tôi, là người hiểu tôi nhất, là tể tướng mà tôi ngưỡng mộ nhất. Cái gì mà Bao Chửng, Bao Thanh Thiên chứ? Hôm nay giết em trai của tôi, mai lại trử khử luôn cả hoàng cung. Quả là 1 kẻ xấu xa.

4 40