Minh Tuấn • 11-09-2020 13:51

Tại sao lại có những đứa trẻ hiểu chuyện tới mức đáng thương như vậy?

1 câu trả lời
Lê Huyền 11/09/2020 23:43

đơn giản là vì chúng đã phải trải qua quá nhiều chuyện mà đáng lẽ ở tuổi đấy chúng không cần phải như vậy

6 13