Thơm Nguyễn • 17-07-2020 09:23

Tại sao mấy con chó đi xe hay lè lưỡi vậy mọi người?

2 câu trả lời
YiBo 24/07/2020 21:46
mình thấy nó lè lưỡi như vậy là bởi vì nó nóng hoặc có thể đó là do cơ thể của nó như vậy, làm như vậy thì có thể nó sẽ dễ chịu hơn, mình cũng không rành vụ này lắm chỉ đoán là như vậy thôi à 

mình thấy nó lè lưỡi như vậy là bởi vì nó nóng hoặc có thể đó là do cơ thể của nó như vậy, làm như vậy thì có thể nó sẽ dễ chịu hơn, mình cũng không rành vụ này lắm chỉ đoán là như vậy thôi à

 

0 0
BoBo 24/07/2020 22:41

nó lè lưỡi có thể là do nóng đó hoặc là làm vậy thì nó sẽ thấy dễ chịu hơn

0 0