Vạn Lão Điền • 04-05-2020 11:54

Tại sao Pele và Diego Maradona không bao giờ nhận được Quả Bóng Vàng?

2 câu trả lời
Thanh Tùng 04/05/2020 12:00
Về cơ bản, khi giải thưởng này được tạo ra, ứng cử viên phải đáp ứng hai điều kiện:- Anh ấy phải chơi cho một câu lạc bộ châu Âu;- Anh ta phải có quốc tịch châu Âu (hộ chiếu).Và nguyên nhân 2 huyền thoại bóng đá không thể giành được quả bóng vàng là: Pelé còn chơi bóng, ông không đáp ứng một trong hai điều kiện; Khi Maradona từng chơi ở châu Âu (82 - 93), ông chỉ có hộ chiếu Argentina.Năm 1995, khi điều kiện quốc tịch bị bỏ đi, Maradona đã trở lại Argentina.Vào năm 2007, khi điều kiện chơi ở câu lạc bộ châu Âu cũng bị bỏ đi thì Maradona đã nghỉ hưu...

Về cơ bản, khi giải thưởng này được tạo ra, ứng cử viên phải đáp ứng hai điều kiện:

- Anh ấy phải chơi cho một câu lạc bộ châu Âu;

- Anh ta phải có quốc tịch châu Âu (hộ chiếu).

Và nguyên nhân 2 huyền thoại bóng đá không thể giành được quả bóng vàng là: Pelé còn chơi bóng, ông không đáp ứng một trong hai điều kiện; Khi Maradona từng chơi ở châu Âu (82 - 93), ông chỉ có hộ chiếu Argentina.

Năm 1995, khi điều kiện quốc tịch bị bỏ đi, Maradona đã trở lại Argentina.

Vào năm 2007, khi điều kiện chơi ở câu lạc bộ châu Âu cũng bị bỏ đi thì Maradona đã nghỉ hưu...

9 44
Phan My 08/05/2020 01:21

chưa đủ kĩ năng ư??

0 0