Tuấn Anh • 08-01-2021 22:11

Tại sao Tôn Ngộ Không dùng Hỏa nhãn kim tinh vẫn không phân biệt được sư phụ thật giả ở kiếp nạn nước Ô Kê?

11 câu trả lời
Hoảng Nguyệt Ảnh 08/01/2021 22:14
Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không sẽ dễ dàng nhận ra thật - giả. Thế nhưng, kỳ lạ thay là Tề Thiên Đại Thánh lại không thể phân biệt được ai là sư phụ thật, sư phụ giả dù đã dùng đến Hỏa nhãn kim tinh.Khi đó, Tôn Ngộ Không nói: "Lão Tôn trước nay hàng yêu, yêu quái này biến thành sư phụ, khí thể tương đồng, thật khó phân biệt".Hóa ra, Hỏa nhãn kim tinh của Tông Ngộ Không phân biệt yêu ma, thật giả đều dựa vào "khí thể". Mặc dù Thanh Sư Tinh là yêu quái nhưng không hề có tà khí, chính vì thế mà Tôn Ngộ Không không thể phân biệt được thật giả dù cho có dùng Hỏa nhãn kim tinh.Sau đó, ba đồ đệ Đường Tăng đánh nhau một hồi với yêu quái, sau đó Văn Thù Bồ Tát xuất hiện và giải khai tất cả những nút thắt trong câu chuyện quốc vương bị dìm xuống giếng ba năm.Và sự thật yêu quái Thanh Sư Tinh vốn là linh vật cưỡi của Văn Thù Bồ Tát, được Phật sai đến để thay vị trí của quốc vương nước Ô Kê. Và trong suốt thời gian ở lại vương quốc này, Thanh Sư Tinh vẫn cố gắng tạo phước cho bá tánh.Những yêu quái khác thường phạm những lỗi lầm không thể quay đầu nên chúng không che giấu hình dạng thật. Còn Thanh Sư Tinh không làm điều xấu xa nên xung quanh người Thanh Sư Tinh không hề có ám khí như các yêu tinh khác.Đây cũng là điều thể hiện khuyết điểm của Hỏa nhãn kim tinh. Nếu gặp yêu quái tốt như Thanh Sư Tinh thì Hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ là một đôi mắt bình thường.

Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không sẽ dễ dàng nhận ra thật - giả. Thế nhưng, kỳ lạ thay là Tề Thiên Đại Thánh lại không thể phân biệt được ai là sư phụ thật, sư phụ giả dù đã dùng đến Hỏa nhãn kim tinh.

Khi đó, Tôn Ngộ Không nói: "Lão Tôn trước nay hàng yêu, yêu quái này biến thành sư phụ, khí thể tương đồng, thật khó phân biệt".

Hóa ra, Hỏa nhãn kim tinh của Tông Ngộ Không phân biệt yêu ma, thật giả đều dựa vào "khí thể". Mặc dù Thanh Sư Tinh là yêu quái nhưng không hề có tà khí, chính vì thế mà Tôn Ngộ Không không thể phân biệt được thật giả dù cho có dùng Hỏa nhãn kim tinh.

Sau đó, ba đồ đệ Đường Tăng đánh nhau một hồi với yêu quái, sau đó Văn Thù Bồ Tát xuất hiện và giải khai tất cả những nút thắt trong câu chuyện quốc vương bị dìm xuống giếng ba năm.

Và sự thật yêu quái Thanh Sư Tinh vốn là linh vật cưỡi của Văn Thù Bồ Tát, được Phật sai đến để thay vị trí của quốc vương nước Ô Kê. Và trong suốt thời gian ở lại vương quốc này, Thanh Sư Tinh vẫn cố gắng tạo phước cho bá tánh.

Những yêu quái khác thường phạm những lỗi lầm không thể quay đầu nên chúng không che giấu hình dạng thật. Còn Thanh Sư Tinh không làm điều xấu xa nên xung quanh người Thanh Sư Tinh không hề có ám khí như các yêu tinh khác.

Đây cũng là điều thể hiện khuyết điểm của Hỏa nhãn kim tinh. Nếu gặp yêu quái tốt như Thanh Sư Tinh thì Hỏa nhãn kim tinh cũng chỉ là một đôi mắt bình thường.

1 10
Nguyễn Hoàng 10/01/2021 21:08

Thì cái gì cũng có lúc

0 0
Trung Nguyễn 10/01/2021 21:12

Chắc nó hư mất rồ đó

0 0
Phạm Đình Nhật 10/01/2021 21:18

Chắc đúng hôm dem đi bảo trì

 

0 0
Văn Ba 10/01/2021 21:36

để khỏi hết phim chứ sao nữa

 

0 0
Thuận Chu 10/01/2021 21:47

để phim dài hơn

0 0
Thanh Tú 12/01/2021 14:24

Hình như do mắt tnk chỉ nhìn đc con nào có ám khí mạnh thui

0 0
Ánh Đặng 12/01/2021 14:43

Tại vì con yêu quái này không có ác khí

0 0
Bảo Vân 12/01/2021 14:53

Trong mấy ải yêu quái ải này cũng khó nhằn phết đó

0 0
Chang 12/01/2021 15:05

Ủa rồi về sau làm sao nhận đc ra sư phụ đúng nhỉ

0 0
Chiến 12/01/2021 21:58

Tôi xem mà cx lú theo=)) kiểu khó phân biertj thật sự

0 0