Soi Giun Kim • 10-06-2020 16:27

Tấm bằng đại học liệu có quan trọng khi 80% tỷ phú không hoàn thành đại học?

1 câu trả lời
Anh Dũng 10/06/2020 16:33
80% tỷ phú này đều được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bao gồm cả Bill Gates.Còn bạn, chắc là không. Điều này có nghĩa là bạn cần làm việc cho một người giàu khác.Đương nhiên, có những tỷ phú xuất thân từ những gia đình bình thường, ví dụ như Jeff Bezos. Và ông ấy có một tấm bằng từ đại học Princeton (1 trong 8 trường thuộc khối Ivy league cùng Harvard).Và nếu bạn nhìn vào những người mà kiếm được nhiều tiền nhất: Chuyên viên tài chính, bác sĩ, luật sư và kĩ sư, ngày nay bạn chắc chắn cần một tấm bằng đại học để làm việc trong những ngành này.Cùng nghiên cứu hai khái niệm sau:1) Tương quan không có nghĩa là nhân quảGiả định là tiên đề “80% các tỷ phú không có bằng đại học” là đúng.Cũng có rất nhiều người trên thế giới không đủ khả năng tài chính để hoàn thành chương trình đại học. Tuy nhiên, không thể đưa ra kết luận là những người này có cùng khả năng trở thành tỉ phú với chúng ta chỉ vì một điểm chung là không có bằng đại học. (ý người trả lời: 80% tỷ phú không có bằng đại học không có nghĩa là khi không có bằng đại học sẽ có cơ hội 80% trở thành tỷ phú)Tiên đề trên không thể dùng để kết luận rằng một tấm bằng đại học là vô nghĩa. Nó chỉ có thể giúp chúng ta đưa ra kết luận tấm bằng đại học không phải là con đường duy nhất giúp chúng ta trở thành một tỷ phú.2) Xác suất90% các công ty khởi nghiệp đều thất bại. Điều này có nghĩa là chỉ 1 trên 10 công ty khởi nghiệp có thể thành công. Việc trở thành tỷ phú là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở Mỹ, tỷ lệ là 1 / 578508. Tỷ lệ này còn thấp hơn nếu tính trên toàn thể giới.Những người với một tấm bằng đại học có thể có cơ hội cao hơn trong việc tránh khỏi đói nghèo và tình trạng vô gia cư. Tại Mỹ, các sinh viên tốt nghiệp đại học có khả năng kiếm 4 triệu USD hoặc hơn trong suốt cuộc đời, với tỷ lệ cao hơn 177 lần so với những người không học đại học. (theo forbes)__Đúng là đại học không phải là con đường duy nhất. Nhưng mong là các bạn còn lăn tăn về việc học đại học, đặc biệt là các bạn lớp 12 sẽ tiếp tục cố gắng, đừng vì những suy nghĩ sai lệch mà ảnh hưởng đến quyết tâm của bản thân. Chắc chắn nếu bạn cố gắng thì cuộc sống sinh viên sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn một tấm bằng.

80% tỷ phú này đều được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bao gồm cả Bill Gates.

Còn bạn, chắc là không. Điều này có nghĩa là bạn cần làm việc cho một người giàu khác.

Đương nhiên, có những tỷ phú xuất thân từ những gia đình bình thường, ví dụ như Jeff Bezos. Và ông ấy có một tấm bằng từ đại học Princeton (1 trong 8 trường thuộc khối Ivy league cùng Harvard).

Và nếu bạn nhìn vào những người mà kiếm được nhiều tiền nhất: Chuyên viên tài chính, bác sĩ, luật sư và kĩ sư, ngày nay bạn chắc chắn cần một tấm bằng đại học để làm việc trong những ngành này.

Cùng nghiên cứu hai khái niệm sau:

1) Tương quan không có nghĩa là nhân quả

Giả định là tiên đề “80% các tỷ phú không có bằng đại học” là đúng.

Cũng có rất nhiều người trên thế giới không đủ khả năng tài chính để hoàn thành chương trình đại học. Tuy nhiên, không thể đưa ra kết luận là những người này có cùng khả năng trở thành tỉ phú với chúng ta chỉ vì một điểm chung là không có bằng đại học. (ý người trả lời: 80% tỷ phú không có bằng đại học không có nghĩa là khi không có bằng đại học sẽ có cơ hội 80% trở thành tỷ phú)

Tiên đề trên không thể dùng để kết luận rằng một tấm bằng đại học là vô nghĩa. Nó chỉ có thể giúp chúng ta đưa ra kết luận tấm bằng đại học không phải là con đường duy nhất giúp chúng ta trở thành một tỷ phú.

2) Xác suất

90% các công ty khởi nghiệp đều thất bại. Điều này có nghĩa là chỉ 1 trên 10 công ty khởi nghiệp có thể thành công. Việc trở thành tỷ phú là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở Mỹ, tỷ lệ là 1 / 578508. Tỷ lệ này còn thấp hơn nếu tính trên toàn thể giới.

Những người với một tấm bằng đại học có thể có cơ hội cao hơn trong việc tránh khỏi đói nghèo và tình trạng vô gia cư. Tại Mỹ, các sinh viên tốt nghiệp đại học có khả năng kiếm 4 triệu USD hoặc hơn trong suốt cuộc đời, với tỷ lệ cao hơn 177 lần so với những người không học đại học. (theo forbes)

__

Đúng là đại học không phải là con đường duy nhất. Nhưng mong là các bạn còn lăn tăn về việc học đại học, đặc biệt là các bạn lớp 12 sẽ tiếp tục cố gắng, đừng vì những suy nghĩ sai lệch mà ảnh hưởng đến quyết tâm của bản thân. Chắc chắn nếu bạn cố gắng thì cuộc sống sinh viên sẽ mang lại cho bạn nhiều hơn một tấm bằng.

5 41