Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

  • 03/06/2018 05:00

Biết Fb là con dao 2 lưỡi nên thanh niên nhờ cư dân mạng gọt hộ xoài nhưng gặp ngay toàn những thánh lầy

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

Thanh niên nhờ cư dân mạng gọt hộ xoài

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

 

CĐM có tâm gọt hộ luôn

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

chấm và lắc luôn

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

 

ăn luôn rồi

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

trồng luôn

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

chăm hộ cây luôn

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

1

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

 

đi tù luôn mới sợ

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

 

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

Thanh tỷ phú rồi

Thanh niên đăng đàn nhờ dân mạng gọt xoài và cái kết hết đi tù rồi thành tỷ phú quá lầy lội

 

CĐM quá lầy lộ mà

Bình luận