Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

  • 24/06/2018 16:18

Anh chàng này cố tìm kiếm những chìa khóa đã bị xáo trộn từ trước và thoát ra khỏi một thùng nước ngay trên sân khấu Got Talent.

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Vị MC này chỉ dám nhìn một mắt.

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

khán giả ai cũng lo lắng…

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Đống hồ bấm giờ đã hơn 2 phút rồi ,thật sự khán phòng ai ai cũng hồi hộp.

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

 

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Hơn hai phút mở khóa cuối cùng anh ấy đã ngoi lên được khỏi chiếc thùng kín đầy nước.

Thí sinh đánh cược cả mạng sống trên sân khấu Got Talent

Nỗi hồi hộp lo lắng của khán giả cũng đã được giải tỏa trong cơn vỗ tay không ngưng nghỉ dành cho màn trình diễn ngột thở này.

Bình luận