sự xuất hiện của tôi không phải chỉ vì riêng 1 mình cậu • 18-03-2021 21:13

tôi có thể dễ dàng nhớ tên cậu nhưng tại sao để quên tên cậu lại khó như vậy

1 câu trả lời
Ly Trần 26/03/2021 15:37
:)))))) hỏi khó vãi nhái :))) Thực ra cái chuyện dễ dàng nhớ mà khó quên thì chỉ bởi vì trong tâm trí b vẫn còn người đó nên mới vậy. Chứ 1 ngừoi lạ thì khó nhớ lắm luôn á.

:)))))) hỏi khó vãi nhái :))) Thực ra cái chuyện dễ dàng nhớ mà khó quên thì chỉ bởi vì trong tâm trí b vẫn còn người đó nên mới vậy. Chứ 1 ngừoi lạ thì khó nhớ lắm luôn á.

0 0