Thảo Linh • 15-05-2020 19:39

Tôi muốn ăn miếng bánh thứ 3 nên hỏi bạn cùng phòng có được ăn nữa không. Sau đó cô ấy trực tiếp trả lời là "bà vừa ăn nhiều như thế lại còn hỏi nữa à?". Tôi nói gì không đúng hả mọi người?

1 câu trả lời
Kiều Anh 15/05/2020 19:40
Bạn chắc là người thuộc vào gia đình giáo dục con cái về các lễ nghi không nhiều nhỉ?Bố mẹ chắc ít khi nói với bạn, thế nào gọi là khách khí, thế nào là biết điều nhỉ? Vậy thì để tôi nói cho bạn biết/Khách khí chính là lúc bạn cùng phòng của bạn mua thứ gì đó, chính là vì cô ấy muốn ăn nên mới mua, chứ không phải là mua cho các người ăn. Nhưng gia đình giáo dục cô ấy rằng, quan hệ giữa bạn cùng phòng với nhau thì nhất định phải chia sẻ. Vì vậy cô ấy mới lịch sự mời mọi người ăn. Hai chữ lịch sự này thực ra là làm trái lại với bẩm tính. Vì sự trật tự, hài hòa mới đặt ra một thỏa hiệp nhất định. Nhưng từ tâm thì cô ấy không muốn chia sẻ đâu. Đây gọi là khách khí.Biết điều chính là bạn cần hiểu rõ rằng thứ này không phải là mua cho bạn ăn đâu, bạn cũng không có quyền kiểm soát nó. Cho bạn ăn là sự lịch sự, đồng thời làm trái lại với thiên bẩm của cô ấy, không cho cũng là bình thường. Cho thì bạn lấy một miếng, ăn rồi khen ngon, nếu thích ăn nữa thì tự mua mà ăn. Đây gọi là biết điều.Không biết điều chính là người khác cho bạn, bạn cứ tưởng là cứ ra sức mà ăn, gọi người ta đi chơi thì đúng là tìm thời gian để mình đi chơi chứ không hỏi người ta có tiện hay không, lì xì cho người khác, họ bảo không lấy mà bạn lại cất lại vào túi. Đây không là không biết điều.Thực ra 3 miếng bánh không nhiều, bởi vì bạn chỉ nhìn thấy 3 miếng bánh, bạn không nhìn thấy cô ấy không chỉ cho mỗi mình bạn không thôi. Bạn lấy đi 3 miếng rồi, sao bạn không nghĩ những đứa bạn cùng phòng khác cũng lấy 3 miếng giống bạn? Bên cạnh tôi cũng có 1 đứa bạn như vậy. Lúc đầu tôi tưởng não có ấy có vấn đề, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới phát hiện là cách giáo dục của bố mẹ cô ấy có vấn đề. Nó không phân biệt được như thế nào là khách khí, nên tự nhiên cũng không thể nào có phản ứng đúng đắn được.Đại học là một xã hội thu nhỏ, bố mẹ không dạy bạn thì hi vọng bạn sau này có thể tự học lấy. Việc này chỉ là một việc nhỏ, bạn có thể xin lỗi bạn cùng phòng của bạn, thái độ thân thiện nói với cô ấy tình hình của bạn, tôi tin cô ấy sẽ không để tâm đâu.

Bạn chắc là người thuộc vào gia đình giáo dục con cái về các lễ nghi không nhiều nhỉ?

Bố mẹ chắc ít khi nói với bạn, thế nào gọi là khách khí, thế nào là biết điều nhỉ? Vậy thì để tôi nói cho bạn biết/

Khách khí chính là lúc bạn cùng phòng của bạn mua thứ gì đó, chính là vì cô ấy muốn ăn nên mới mua, chứ không phải là mua cho các người ăn. Nhưng gia đình giáo dục cô ấy rằng, quan hệ giữa bạn cùng phòng với nhau thì nhất định phải chia sẻ. Vì vậy cô ấy mới lịch sự mời mọi người ăn. Hai chữ lịch sự này thực ra là làm trái lại với bẩm tính. Vì sự trật tự, hài hòa mới đặt ra một thỏa hiệp nhất định. Nhưng từ tâm thì cô ấy không muốn chia sẻ đâu. Đây gọi là khách khí.

Biết điều chính là bạn cần hiểu rõ rằng thứ này không phải là mua cho bạn ăn đâu, bạn cũng không có quyền kiểm soát nó. Cho bạn ăn là sự lịch sự, đồng thời làm trái lại với thiên bẩm của cô ấy, không cho cũng là bình thường. Cho thì bạn lấy một miếng, ăn rồi khen ngon, nếu thích ăn nữa thì tự mua mà ăn. Đây gọi là biết điều.

Không biết điều chính là người khác cho bạn, bạn cứ tưởng là cứ ra sức mà ăn, gọi người ta đi chơi thì đúng là tìm thời gian để mình đi chơi chứ không hỏi người ta có tiện hay không, lì xì cho người khác, họ bảo không lấy mà bạn lại cất lại vào túi. Đây không là không biết điều.

Thực ra 3 miếng bánh không nhiều, bởi vì bạn chỉ nhìn thấy 3 miếng bánh, bạn không nhìn thấy cô ấy không chỉ cho mỗi mình bạn không thôi. Bạn lấy đi 3 miếng rồi, sao bạn không nghĩ những đứa bạn cùng phòng khác cũng lấy 3 miếng giống bạn? 

Bên cạnh tôi cũng có 1 đứa bạn như vậy. Lúc đầu tôi tưởng não có ấy có vấn đề, nhưng tiếp xúc nhiều rồi mới phát hiện là cách giáo dục của bố mẹ cô ấy có vấn đề. Nó không phân biệt được như thế nào là khách khí, nên tự nhiên cũng không thể nào có phản ứng đúng đắn được.

Đại học là một xã hội thu nhỏ, bố mẹ không dạy bạn thì hi vọng bạn sau này có thể tự học lấy. Việc này chỉ là một việc nhỏ, bạn có thể xin lỗi bạn cùng phòng của bạn, thái độ thân thiện nói với cô ấy tình hình của bạn, tôi tin cô ấy sẽ không để tâm đâu.

5 34