Tôn Ngộ Không không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi thủy chiến: Không cẩn thận có mà biến thành cá tôm rồi

Ti Ti 04/07/2020 18:39

Từ bé đến giờ nhắc đến Tôn Ngộ Không thì chắc chắn mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh một Tề Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn có một điểm yếu đó là sợ thủy chiến. Sợ thủy chiến chứ không phải sợ nước đâu nhé mọi người. Tôn Ngộ Không không hề sợ nước. Có người hỏi Tôn Ngộ Không từng đại náo long cung rồi sao lại phải sợ thủy chiến?

Tây Du Ký: Thực chất Tôn Ngộ Không chỉ sống hơn 300 năm mà không ...

Mọi người hãy để ý đến chi tiết mỗi trận thủy chiến thì Tôn Ngộ Không đều phái 2 sư đệ là Trư Bát Giới và Sa Tăng xuống nước chiến đấu và dụ yêu quái lên bờ. Bởi vì mỗi lần Tôn Ngộ Không xuống nước đều phải niệm thần chú tránh nước thì mới xuống được, nếu không thì sẽ bị biến thành cá thành tôm.

Vẫn luôn có 1 câu nói rằng: Tôn Ngộ Không ở dưới nước cùng lắm là chỉ có thể đi hoặc dẫn đường, chứ bảo đánh trận thì thôi. Bạch Long Mã là do Tôn Ngộ Không lấy gậy như ý khuấy trộn nước trong hồ để ép nó ra, thu phục Sa Tăng cũng là bảo Trư Bát Giới xuống nước, trận chiến ở sông Thông Thiên cũng là Trư Bát Giới xuống nước dụ Linh Cảm đại vương lên bờ. Nhìn thần thông quảng đại, tự xưng tề thiên đại thánh thế thôi nhưng gặp phải thủy chiến thì cũng “cùi bắp” lắm.

Thứ 2, nếu giải thích từ Ngũ Hành thì mặc dù Tôn Ngộ Không là khỉ nhưng là 1 con khỉ đá. Đá xuống nước thì sẽ chìm. Hơn nữa khi bị luyện trong lò bát quát lại mang thuộc tính của lửa, tự nhiên sẽ khắc nhau thôi. 

Bạn đồng hành bí ẩn cùng Tôn Ngộ Không học phép thuật là ai ...

Còn về vấn đề đã từng đại náo long cung tại sao còn sợ thủy chiến?

Đáp án chính là: Trong long cung không có nước, các động phủ của yêu quái dưới nước cũng không có nước.

Vì vậy mặc dù bảo Tôn Ngộ Không là mình đồng da sắt, nhưng không phải là không có điểm yếu như vậy khi khắc họa hình tượng Tôn Ngộ Không cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn. Còn nếu không hề sợ bất kỳ thứ gì hết thì “Tây Du Ký” không phải là sẽ trở thành “Tôn Ngộ Không ký” rồi sao?


Bình luận
idgaf 27/08/2020 20:07

Còn nếu không hề sợ bất kỳ thứ gì hết thì “Tây Du Ký” không phải là sẽ trở thành “Tôn Ngộ Không ký” rồi sao?

Cộng đồng