TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

  • 10/10/2018 20:54

Không cần phải sở hữu chiều cao quá nổi bật, nhưng vẫn trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, dưới đây là top 10 cầu thủ lùn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

10. Elgabry Rangel (Mexico – 1,62 m)​

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

9. Diego Bounanotte (Argentina – 1,61 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

8. Levi Porter (Anh – 1,6 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

7. Maximiliano Moralez (Argentina – 1,6 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

6. Madson (Brazil – 1,6 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

5. Hồ Minh Dĩ ( Việt Nam – 1,59m )

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

4. Benedict Vilakazi (Nam Phi – 1,57 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

3. Marcin Garuch (Ba Lan – 1,55 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

2. Daniel Alberto Villalva Barrios (Argentina – 1,54 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

1. Elton Jose Xavier Gomes (Brazil – 1,54 m)

TOP 10 cầu thủ lùn nhất thế giới, quá bất ngờ với tài năng trẻ của Việt Nam

Bình luận