Hoa la la • 10-06-2020 17:00

Trong một căn phòng, làm sao để nhận biết ai là người thông minh?

1 câu trả lời
Mai Mai 10/06/2020 17:00
Hãy hỏi 1 câu hỏi đơn giản. Một câu đơn giản đến mức mà tất cả mọi người trong phòng đều biết câu trả lời. Sẽ có những người hét to lên để chứng tỏ họ biết câu trả lời và để cho bạn cùng những người khác nghe thấy câu trả lời của họ. Đây không phải là những người những bạn đang tìm kiếm.Trong sự hỗn loạn của những âm thanh như thế này ngoài những người cố gắng chứng tỏ bản thân thì sẽ có những người ngồi im lặng, có thể là đang mỉm cười (nhìn vào sự cố gắng “tuyệt vọng” của những người khác). Họ cũng chính là những người thông minh nhất trong căn phòng mà bạn đang tìm.Người thông minh sẽ không trả lời những câu hỏi khi một câu hỏi được “ném” vào trong 1 nhóm hoặc 1 câu hỏi dễ mà tất cả mọi người đều biết câu trả lời. Người thông minh đủ thông minh để biết rằng câu trả lời đó sẽ không làm cho họ trở nên “vô song”. Họ sẽ trả lời những câu hỏi đòi hỏi sự tư duy phân tích và phê phán thay vì chỉ nhắc lại và ghi nhớ. Bằng cách này, họ có thể nhận được sự chú ý của cả một nhóm người.Hi vọng thủ thuật này sẽ hoạt động đối với bạn.

Hãy hỏi 1 câu hỏi đơn giản. Một câu đơn giản đến mức mà tất cả mọi người trong phòng đều biết câu trả lời. Sẽ có những người hét to lên để chứng tỏ họ biết câu trả lời và để cho bạn cùng những người khác nghe thấy câu trả lời của họ. Đây không phải là những người những bạn đang tìm kiếm.

Trong sự hỗn loạn của những âm thanh như thế này ngoài những người cố gắng chứng tỏ bản thân thì sẽ có những người ngồi im lặng, có thể là đang mỉm cười (nhìn vào sự cố gắng “tuyệt vọng” của những người khác). Họ cũng chính là những người thông minh nhất trong căn phòng mà bạn đang tìm.

Người thông minh sẽ không trả lời những câu hỏi khi một câu hỏi được “ném” vào trong 1 nhóm hoặc 1 câu hỏi dễ mà tất cả mọi người đều biết câu trả lời. Người thông minh đủ thông minh để biết rằng câu trả lời đó sẽ không làm cho họ trở nên “vô song”. Họ sẽ trả lời những câu hỏi đòi hỏi sự tư duy phân tích và phê phán thay vì chỉ nhắc lại và ghi nhớ. Bằng cách này, họ có thể nhận được sự chú ý của cả một nhóm người.

Hi vọng thủ thuật này sẽ hoạt động đối với bạn.

Khoa học chứng minh người thông minh thường sống lâu hơn bình thường
5 39