Bạch Hi • 15-09-2020 12:15

Từ "trà xanh" bắt nguồn từ đâu? Vì sao lại gọi mấy em gái bánh bèo khẩu phật tâm xà là "trà xanh"?

12 câu trả lời
Hoa la la 15/09/2020 13:01
Thuật ngữ này bắt nguồn từ cư dân mạng Trung Quốc để chỉ mấy em gái bên ngoài thì đơn thuần, cởi mở nhưng thực chất mà một người hay tính toán, đúng hơn là giả tạo.Ai là người đầu tiên nói từ này thì tui không rõ nhưng nó được phát minh bởi một công ty giải trí văn hóa và sau đó được mọi người thổi phồng lên.Hiểu theo nghĩa đen, "trà xanh" thường chúng ta chỉ uống được 1-2 lần là phải đổ đi, cho nên nó thuộc loại không phải dễ uống, trà xanh ngon thì đắt. Các loại trà lên men như hồng trà để càng lâu càng có giá trị, còn trà xanh để càng lâu thì càng "rẻ tiền".Từ "trà xanh" này nó còn mang một nghĩa bóng. Đây là ranh giới giữa gái nhà lành và gái lầu xanh, chỉ một cô gái có khí chất, xinh đẹp nhưng lại kiếm sống vào nghề làm gái. Cuộc đời của 1 em gái trà xanh (hay trà xanh bitch) trước hết được định vị là một "trà xanh". Sau khi kiếm đủ tiền sẽ chuyển thành hồng trà. Nói cho cùng, đa số đàn ông đều có "tài" cặp kè với nhiều phụ nữ, cô cần tiền tôi cần tình, như vậy cũng xem là đã công bằng rồi còn gì. Tất nhiên là nó không công bằng với vợ/người yêu của người đàn ông kia. Vì vậy mới gọi là "bitch".Ngoài ra, trà xanh khác với tuesday nha mọi người. Tuesday là đi giật chồng, còn trà xanh là bánh bèo ưỡn ẹo giả tạo tính toán. Nhưng tóm lại là tôi ghét cả trà xanh và tuesday ạ.

Thuật ngữ này bắt nguồn từ cư dân mạng Trung Quốc để chỉ mấy em gái bên ngoài thì đơn thuần, cởi mở nhưng thực chất mà một người hay tính toán, đúng hơn là giả tạo.

Ai là người đầu tiên nói từ này thì tui không rõ nhưng nó được phát minh bởi một công ty giải trí văn hóa và sau đó được mọi người thổi phồng lên.

Hiểu theo nghĩa đen, "trà xanh" thường chúng ta chỉ uống được 1-2 lần là phải đổ đi, cho nên nó thuộc loại không phải dễ uống, trà xanh ngon thì đắt. Các loại trà lên men như hồng trà để càng lâu càng có giá trị, còn trà xanh để càng lâu thì càng "rẻ tiền".

Chiếc mặt nạ da người

Từ "trà xanh" này nó còn mang một nghĩa bóng. Đây là ranh giới giữa gái nhà lành và gái lầu xanh, chỉ một cô gái có khí chất, xinh đẹp nhưng lại kiếm sống vào nghề làm gái. Cuộc đời của 1 em gái trà xanh (hay trà xanh bitch) trước hết được định vị là một "trà xanh". Sau khi kiếm đủ tiền sẽ chuyển thành hồng trà. Nói cho cùng, đa số đàn ông đều có "tài" cặp kè với nhiều phụ nữ, cô cần tiền tôi cần tình, như vậy cũng xem là đã công bằng rồi còn gì. Tất nhiên là nó không công bằng với vợ/người yêu của người đàn ông kia. Vì vậy mới gọi là "bitch".

Ngoài ra, trà xanh khác với tuesday nha mọi người. Tuesday là đi giật chồng, còn trà xanh là bánh bèo ưỡn ẹo giả tạo tính toán. Nhưng tóm lại là tôi ghét cả trà xanh và tuesday ạ.

8 37
Tuyết Tuyết 16/09/2020 13:05
Trà xanh là loại trà khá đắt tiền nhưng sài 1 2 lần thì vứt đi rồi! Còn có nhiều loại trà nó không được xanh thì vừa rẻ tiền vừa dở nữa, trà xanh này là chỉ mấy con gái đẹp nhưng thích làm Tuesday :)) cụ thể là trong ngành ấy!! Chuyên đi giả nai, thảo mai đi giật bồ, giật chồng của người khác!!! Cái này bên Trung nhiều Trà xanh hơn ở Việt Nam nè 

Trà xanh là loại trà khá đắt tiền nhưng sài 1 2 lần thì vứt đi rồi! Còn có nhiều loại trà nó không được xanh thì vừa rẻ tiền vừa dở nữa, trà xanh này là chỉ mấy con gái đẹp nhưng thích làm Tuesday :)) cụ thể là trong ngành ấy!! Chuyên đi giả nai, thảo mai đi giật bồ, giật chồng của người khác!!! Cái này bên Trung nhiều Trà xanh hơn ở Việt Nam nè 

0 1
Huệ Tí Tởn 16/09/2020 13:23
Trà xanh luôn là loại trà mắc tiền nhưng lần nào sài cũng chỉ được 1 2 lần thôi :)) giống như mấy em ấy cũng giống vậy, có giá trị 1 2 lần thôi nhưng đều dùng tiền để mua cả, còn sử dụng xong rồi thì cũng vứt đi thôi!!

Trà xanh luôn là loại trà mắc tiền nhưng lần nào sài cũng chỉ được 1 2 lần thôi :)) giống như mấy em ấy cũng giống vậy, có giá trị 1 2 lần thôi nhưng đều dùng tiền để mua cả, còn sử dụng xong rồi thì cũng vứt đi thôi!!

0 0
Con Nai nhỏ 16/09/2020 22:50
Nói đến trà xanh chắc chị em nào cũng ớn nhỉ :)) trà xanh nó thì ngon đấy, thơm nữa, nhưng chỉ 1 lần thì bỏ rồi!! Và ám chỉ những cô nàng không có giá trị suốt ngày chỉ đi thảo mai đến giật chồng / bồ người khác thôi!! Nhưng nhìn chung chả anh nào hứng thu lâu cả 

Nói đến trà xanh chắc chị em nào cũng ớn nhỉ :)) trà xanh nó thì ngon đấy, thơm nữa, nhưng chỉ 1 lần thì bỏ rồi!! Và ám chỉ những cô nàng không có giá trị suốt ngày chỉ đi thảo mai đến giật chồng / bồ người khác thôi!! Nhưng nhìn chung chả anh nào hứng thu lâu cả 

0 0
Đào Phát 16/09/2020 23:10
Nói tới trà xanh thì ai cũng ghét cả!! Thật sự thảo mai như đúng công dụng của Trà xanh thật :)) người đàn ông đối sử với tụi nó chỉ tốt 1 2 lần thôi chứ không thể nào bên vững bằng người phụ nữ họ yêu đâu 

Nói tới trà xanh thì ai cũng ghét cả!! Thật sự thảo mai như đúng công dụng của Trà xanh thật :)) người đàn ông đối sử với tụi nó chỉ tốt 1 2 lần thôi chứ không thể nào bên vững bằng người phụ nữ họ yêu đâu 

0 0
Cát Tiên 17/09/2020 22:22
Nói tới mấy em dụ chậu có hoa thì không thể bỏ qua trà xanh :)) thiệt tình nhìn thì cũng dễ thương nhưng chỉ đáng thương có 1 2 lần thôi :)) y như công dụng của trà vậy thôi 

Nói tới mấy em dụ chậu có hoa thì không thể bỏ qua trà xanh :)) thiệt tình nhìn thì cũng dễ thương nhưng chỉ đáng thương có 1 2 lần thôi :)) y như công dụng của trà vậy thôi 

0 0
Tuấn Thanh 18/09/2020 16:54

Trà xanh thơn đấy! Ngon đấy! Nhưng sử dụng 1 2 lần thì bỏ rồi! Thì mấy em trà xanh cũng tương tự thế thôi :))

0 0
Yến Nhi 18/09/2020 22:31
Từ "trà xanh" này nó còn mang một nghĩa bóng. Đây là ranh giới giữa gái nhà lành và gái lầu xanh, chỉ một cô gái có khí chất, xinh đẹp nhưng lại kiếm sống vào nghề làm gái. Cuộc đời của 1 em gái trà xanh (hay trà xanh bitch) trước hết được định vị là một "trà xanh". Sau khi kiếm đủ tiền sẽ chuyển thành hồng trà. Nói cho cùng, đa số đàn ông đều có "tài" cặp kè với nhiều phụ nữ, cô cần tiền tôi cần tình, như vậy cũng xem là đã công bằng rồi còn gì 

Từ "trà xanh" này nó còn mang một nghĩa bóng. Đây là ranh giới giữa gái nhà lành và gái lầu xanh, chỉ một cô gái có khí chất, xinh đẹp nhưng lại kiếm sống vào nghề làm gái. Cuộc đời của 1 em gái trà xanh (hay trà xanh bitch) trước hết được định vị là một "trà xanh". Sau khi kiếm đủ tiền sẽ chuyển thành hồng trà. Nói cho cùng, đa số đàn ông đều có "tài" cặp kè với nhiều phụ nữ, cô cần tiền tôi cần tình, như vậy cũng xem là đã công bằng rồi còn gì

 

2 0
Bách Hợp 18/09/2020 22:38

Mấy đứa Trà xanh vừa thảo mai mà còn hay dụ trai nữa chứ!! Y như công dụng của trà xanh thật ý 

0 0
Ngân Hà 18/09/2020 22:45
theo nghĩa đen, "trà xanh" thường chúng ta chỉ uống được 1-2 lần là phải đổ đi, cho nên nó thuộc loại không phải dễ uống, trà xanh ngon thì đắt. Các loại trà lên men như hồng trà để càng lâu càng có giá trị, còn trà xanh để càng lâu thì càng "rẻ tiền".

theo nghĩa đen, "trà xanh" thường chúng ta chỉ uống được 1-2 lần là phải đổ đi, cho nên nó thuộc loại không phải dễ uống, trà xanh ngon thì đắt. Các loại trà lên men như hồng trà để càng lâu càng có giá trị, còn trà xanh để càng lâu thì càng "rẻ tiền".

2 0
Hồng Ân 18/09/2020 22:54
để chỉ mấy em gái bên ngoài thì đơn thuần, cởi mở nhưng thực chất mà một người hay tính toán, đúng hơn là giả tạo.Ai là người đầu tiên nói từ này thì tui không rõ nhưng nó được phát minh bởi một công ty giải trí văn hóa và sau đó được mọi người thổi phồng lên.

để chỉ mấy em gái bên ngoài thì đơn thuần, cởi mở nhưng thực chất mà một người hay tính toán, đúng hơn là giả tạo.Ai là người đầu tiên nói từ này thì tui không rõ nhưng nó được phát minh bởi một công ty giải trí văn hóa và sau đó được mọi người thổi phồng lên.

1 0
Tự Lam 18/09/2020 23:26
Ban đầu mình cũng không hiểu nhưng tìm hiểu mới thấy ghép tụi nó vô loại trà này cũng không đáng, trà xanh vừa thơm ngon :)) nhưng tụi này cũng thơm ngon nhưng chỉ để dẫn dụ trai thôi!! Không đáng mà 

Ban đầu mình cũng không hiểu nhưng tìm hiểu mới thấy ghép tụi nó vô loại trà này cũng không đáng, trà xanh vừa thơm ngon :)) nhưng tụi này cũng thơm ngon nhưng chỉ để dẫn dụ trai thôi!! Không đáng mà 

0 0