Giang Châu

Công việc: Sinh viên
Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng: 165