Huệ Tí Tởn

Công việc: Điều hành
Nơi ở: Thành phố Hà Nội

Chưa có lịch sử