Tuyết Tuyết

Công việc: Nhà báo
Nơi ở: Thành phố Cần Thơ

Chưa có lịch sử