Tự Lam

Công việc: Lễ tân
Nơi ở: Tỉnh Tây Ninh

Chưa có lịch sử