Nguyễn Lệ Thu

Công việc: nhà báo
Nơi ở: Thành phố Hà Nội

Chưa có lịch sử