Trần Nhật Hạ

Công việc: Sinh viên
Nơi ở: Tỉnh Khánh Hòa