Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

  • 15/12/2018 23:30

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam đã chính thức lấy ngôi vô địch AFF Cup 2018. Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! 

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!

Chúng tôi ko có gì để nói ngoài câu này: Việt Nam vô địch!

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn khi lịch sử 10 năm được lặp lại này cùng Oh!man nhé!

Bình luận