Nguyên • 10-07-2020 17:58

Vũ trụ thực sự lớn chừng nào?

1 câu trả lời
Thanh Phương 10/07/2020 18:01
Vũ trụ là một nơi có thể nói là vô hạn. Đối với trái đất, đặc biệt là người trái đất, thì vũ trụ có lẽ là một nơi vô cùng (x10.000 tỷ) rộng lớn. Theo cách nói của trang tin Live Science dẫn lời nhà vật lý học thiên thể Sarah Gallagher của Đại học Phương Tây (Canada) về câu hỏi này thì “Có lẽ đây là vấn đề mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được”. Vũ trụ hiện tại vẫn chưa được con người xác định chính xác được kích thước, nhưng có thể nói đơn giản thế này “khoảng cách tính từ rìa vũ trụ đến vị trí hiện nay của trái đất là 46,5 tỉ năm ánh sáng.” Quào quao đó là một con số lớn kinh khủng đó.Còn bạn, bạn đã hình dung được vũ trụ của chúng ta lớn chừng nào chưa?

Vũ trụ là một nơi có thể nói là vô hạn. Đối với trái đất, đặc biệt là người trái đất, thì vũ trụ có lẽ là một nơi vô cùng (x10.000 tỷ) rộng lớn. 

Theo cách nói của trang tin Live Science dẫn lời nhà vật lý học thiên thể Sarah Gallagher của Đại học Phương Tây (Canada) về câu hỏi này thì “Có lẽ đây là vấn đề mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được”. 

Vũ trụ hiện tại vẫn chưa được con người xác định chính xác được kích thước, nhưng có thể nói đơn giản thế này “khoảng cách tính từ rìa vũ trụ đến vị trí hiện nay của trái đất là 46,5 tỉ năm ánh sáng.” Quào quao đó là một con số lớn kinh khủng đó.

Còn bạn, bạn đã hình dung được vũ trụ của chúng ta lớn chừng nào chưa?

0 53