Thanh Tùng • 26-02-2020 10:59

Vua nào 7 tuổi lên ngôi, Việc dân việc nước trọn đời lo toan, Mở trường thi chọn quan văn, Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân - Là vua gì?

1 câu trả lời
Thanh Tùng 26/02/2020 11:00
Lý Nhân Tông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng 55 năm. Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông. Năm 1072, Thánh Tông qua đời, Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên ngôi tức vua Nhân Tông. Lý Nhân Tông nhé

Lý Nhân Tông là vị hoàng đế thứ tư của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Ông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 1128, tổng cộng 55 năm. Ông tên thật là Càn Đức, là con trai đầu lòng của Lý Thánh Tông. Năm 1072, Thánh Tông qua đời, Thái tử Càn Đức 7 tuổi lên ngôi tức vua Nhân Tông. 
Lý Nhân Tông nhé

1 4