Khang Võ • 07-01-2020 18:34

Yêu người yêu mình hay yêu người mình yêu?

2 câu trả lời
Khang Võ 07/01/2020 18:35
Đương nhiên là yêu người mình yêu rồi, không cần biết tương lai ra sao nhưng ít ra hiện tại mình có nhiều cảm xúc.
2 3
Bao Ngoc Nguyen 09/01/2020 06:27
Tất nhiên là người mình yêu rồi :)) cứ để bản thân vui vẻ trước đã, sướng khổ gì tính sau
0 0