Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

  • 14/02/2018 04:16

Yulia Vasilyeva hiện đang là người mẫu quốc tế, sống và làm việc Saint-Petersburg, Nga. Cô nàng là người ăn chay trường và có đam mê lớn về du lịch.

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Yulia Vasilyeva - cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng nhất thế giới

Loading...

Bình luận

Tin liên quan

Loading...